Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Facylitacja włączająca – warsztaty dla osób pracujących z grupami. 13-14 kwietnia 2019 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Formularz należy odesłać do 28.03.2019 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, Numer faxu: 58 760 72 15  

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 5.04. 2019 r. 

Wstęp wolny 

Serdecznie zapraszamy! 

Facylitacja włączająca (CoResolve) zapewnia bezpieczne i ustrukturyzowane podejście w sytuacji różnicy zdań. Najbardziej wartościowa jest w niej możliwość przejścia poprzez (a nie ponad) to, co dzieli, do kreatywnych rozwiązań. 

Celem warsztatów jest: 

– Zdobycie wiedzy o narzędziach facylitacji włączającej
– Zwiększenie rozumienia dynamiki grupowej w oporze, konflikcie i różnicy zdań
– Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji zespołowych z wykorzystaniem różnicy zdań 

 Narzędzia CoResolve wykorzystywane w trakcie warsztatów: 

Podczas warsztatu skupimy się na rozwijaniu umiejętności posługiwania się następującymi narzędziami facylitacji włączającej: 

– Chodzony
– Debata w parach (cztery kroki osiągania porozumienia w rozmowie jeden na jeden)
– Debata zespołowa (cztery kroki osiągania porozumienia w grupie lub zespole)
– Sesja podejmowania decyzji (cztery kroki CoResolve do wykorzystania na spotkaniu zespołowym) 

Metodologia: 

CoResolve opracowali psychologowie z Republiki Południowej Afryki – Greg Lewis i Myrna Lewisowie, tuż po upadku apartheidu. Metoda wypracowaną przez Deep Democracy Institute miała pomóc w sytuacji ogromnych napięć i konfliktów wywołanych nierównym dostępem do władzy i uprzedzeniami. 

 Szczególnie wartościowe w facylitacji włączającej (CoResolve) jest to, że pozwala usłyszeć wszystkie, głosy w grupie, a osoby z wyższą rangą lub pozycją w grupie nie dominują w rozmowie i nie mają przeważającego wpływu na podjęte w jej wyniku decyzje.  

 Metoda facylitacji włączającej przydaje się, gdy Twój zespół lub grupa, z którą pracujesz: 

– Przeżywa napięcie związane z różnicą zdań
– Utknęła w dylemacie
– Jest spolaryzowana
– Jest różnorodna – i warto to wykorzystać
– Część głosów w grupie nie jest słyszana – ludzie mają nierówny wpływ na podejmowane decyzje
– Stoi przed decyzjami, w które warto zaangażować wszystkich 

Osoba prowadząca: 

Małgorzata Borowska – facylitatorka i edukatorka z 14-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń komunikacyjnych. Certyfikowana trenerka STOP oraz facylitacji włączającej – jedna z dwóch osób posługujących się tą metodą w Polsce, dzięki wsparciu i zaangażowaniu Evens Foundation. Współautorka programu CoResolve Youth Speak, wykorzystującą CoResolve do pracy z różnicą zdań w zespołach klasowych. Prowadziła warsztaty z rozwiązywania konfliktów rówieśniczych dla młodzieży i rad pedagogicznych w szkołach wszystkich szczebli. Interesuje ją upełnomocnienie i włączający sposób pracy z grupami. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. 

 Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek. 

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.