Znamy duet kuratorski, który przygotuje program 11. edycji festiwalu NARRACJE. Sylwia Szymaniak i Sarmen Beglarian od 2016 roku są kuratorami warszawskiego Domu Kereta, wspólnie prowadzą przestrzeń wystawienniczą Biuro Wystaw Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej, oboje zaangażowani byli również w przygotowanie Festiwalu Wola Art w Warszawie. Kolejna odsłona NARRACJI odbędzie się 15 i 16 listopada 2019 roku, a dzielnicą której festiwal tym razem zaproponuje szereg artystycznych instalacji i interwencji będą gdańskie Siedlce. Na NARRACJE zapraszają Instytut Kultury Miejskiej razem z Gdańską Galerią Miejską.

– Uważamy, że koncepcja przedstawiona przez Sylwię Szymaniak i Sarmena Beglariana najlepiej wpisuje się w Siedlce, czyli przestrzeń, w jakiej realizowane będą tegoroczne NARRACJE. Wizja kuratorów ma największy potencjał odkrycia tej, dotąd mało znanej, dzielnicy zarówno dla samych gdańszczan i gdańszczanek, jak i gości festiwalu oraz turystów. Wysoko oceniliśmy sposób eksponowania dzieł bliski formatowi charakterystycznemu dla NARRACJI. Dużą wartość widzimy też w zaproponowanych wydarzeniach towarzyszących, które w naszej ocenie mogą przynieść trwalszy efekt i przyczynić się do kulturalnego ożywienia Siedlec – opisuje w uzasadnieniu komisja konkursowa.

W skład komisji konkursu na kuratora festiwalu NARRACJE #11 weszli:Aleksandra Szymańska (Dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej), Piotr Stasiowski (Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej), Ewa Łączyńska-Widz (Dyrektorka BWA w Tarnowie), Olga Wysocka (Zastępczyni Dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki), Mariusz Waras (artysta).

– Przez cztery lata organizowaliśmy Festiwal Wola Art w Warszawie, dzięki temu nie jest nam obca współpraca z urzędnikami i mieszkańcami, którzy na co dzień nie mają kontaktu ze sztuką współczesną i dopiero udział w festiwalu daje im taką szansę. Odkrywanie złożonych dziejów gdańskiej dzielnicy Siedlce będzie dla nas ciekawym i nowym wyzwaniem, którego podejmiemy się wraz z artystkami i artystami – komentują Sylwia Szymaniak i Sarmen Beglarian.

– W ramach festiwalu odbędą się wystawy w odpowiednio zaaranżowanych miejscach, instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej, warsztaty i działania społeczne powstałe we współpracy artystów z mieszkańcami. Ogłosimy otwarty nabór prac, z pomocą którego chcielibyśmy uzupełnić festiwalowe narracje o projekty performatywne – opowiadają o swoich planach kuratorzy.

Gdańsk-Siedlce. Dzielnica festiwalowa edycji 2019

11. edycja festiwalu NARRACJE odbędzie się w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Teren ten, ze względu na korzystne położenie, zasiedlony był już od czasów średniowiecza, a tutejsze osady stanowiły przedmieścia miasta. W XIX wieku obszar Siedlec został włączony w granice miasta i zielone suburbium stopniowo zaczęło zamieniać się w dzielnicę robotniczą. Wiek XX przyśpieszył proces przemian, których efekty możemy obserwować obecnie. Pod względem zabudowy Siedlce to jedna z najbardziej urozmaiconych dzielnic Gdańska. Odnajdziemy tu czynszowe kamienice i robotnicze domy z XIX i początku XX wieku, neogotyckie, strzeliste gmachy, modernistyczną, nowocześnie projektowaną zabudowę mieszkalną, socrealistyczne osiedle mieszkaniowe, przytłaczające bloki z wielkiej płyty, naiwnie bajkowy postmodernizm oraz współczesne, odgradzające się od przestrzeni dzielnicy osiedla deweloperskie.

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

www.narracje.eu
www.facebook.com/NarracjeGdansk

Sylwia Szymaniak (ur. 1982) – kuratorka i organizatorka wystaw oraz wydarzeń artystycznych. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 r. pracuje w Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Wspólnie z Sarmenem Beglarianem od 2016 r. prowadzi projekt Dom Kereta oraz przestrzeń wystawienniczą Biuro Wystaw Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Zrealizowała szereg wystaw i projektów artystycznych w kraju i zagranicą, m.in.: „Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem” (Centrum historii miejskiej Europy Środkowo–Wschodniej, Lwów 2018); „Krystian Burda. Put za Żelazowu Wolu” (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zagrzebiu, 2017), „Hubert Czerepok. National Landscapes“ (Trafó Gallery, Budapeszt 2016); „Młoda Polska. Powidoki rzeczywistości” (Ludwig Muzeum, Budapeszt 2016); „Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem”, (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, 2016); „Za żelazną kurtyną. Sztuka oficjalna i niezależna w Związku Radzieckim i Polsce, 1945-1989″ (Muzeum Historii Jugosławii, Belgrad 2010 oraz Pałac w Oliwie, Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Gdańsk 2012); Festiwal Wola Art (edycje: 2009, 2010). Współredaktorka publikacji: Warszawa 2016; „Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli – Studium czasoprzestrzeni” (Warszawa 2014); „Wspólne Miasto. Warsztaty o przestrzeni publicznej”, (Warszawa 2013).

Sarmen Beglarian (ur. 1973) – kurator i współkurator wystaw, festiwali i instalacji w galeriach oraz przestrzeni publicznej. Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Kuratorskiego UJ. Na stałe współpracuje z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wspólnie z Sylwią Szymaniak prowadzi projekt Dom Kereta oraz przestrzeń wystawienniczą Biuro Wystaw Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Zrealizował szereg wystaw i projektów artystycznych w kraju i zagranicą, m.in.: „Wspólne miasto. Kreowanie krajobrazu miejskiego” (warsztaty architektoniczne, Katowice, Lublin, Warszawa, Wrocław 2018); „Jacek Damięcki. Architektura jako doświadczenie przestrzeni” (Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2018); „Jacek Damięcki. Makroformy” (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2016); „Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem” (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 2015), „2. Biennale Rzeźby w Warszawie”, Festiwal Wola Art 2010 (Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Warszawa 2010), „MiastoProjektWola”, Festiwal Wola Art 2009 (Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Warszawa 2009), „Szczęście”, Festiwal Wola Art 2008 (Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Warszawa 2008).

Powiązane projekty