Tegoroczna, zaplanowana na 20 i 21 listopada 12. edycja festiwalu NARRACJE nie odbędzie się. Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce i w Czechach, gdzie mieszkają kuratorzy oraz kilka zaproszonych artystek stale rośnie. Każdego roku festiwal przyciąga kilkutysięczną publiczność, a spora część jego programu tworzona jest przez zagranicznych artystów i artystki oraz uzależniona od ich obecności w Gdańsku. W dzisiejszych warunkach organizacja wydarzenia w jego normalnym kształcie nie jest możliwa. Do Wrzeszcza Dolnego na NARRACJE odbywające się pod hasłem Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny Instytut Kultury Miejskiej i Gdańska Galeria Miejska zapraszają 19 i 20 listopada 2021 roku.

– Priorytetowe jest dla nas bezpieczeństwo publiczności i twórców. Przy gwałtownie rosnących liczbach zakażeń COVID-19 i wobec ograniczeń wprowadzonych w żółtych i czerwonych strefach, jako odpowiedzialni organizatorzy podejmujemy trudną i w naszym poczuciu słuszną decyzję o odwołaniu tegorocznych NARRACJI. Organizacja festiwalu w zaplanowanej formule i przy specyfice prac artystycznych jest w tych warunkach niemożliwa – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.

Przypomnijmy: kuratorzy, hasło przewodnie oraz artyści i artystki 12. edycji NARRACJI Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny wybrani zostali w 2019 roku. Koncept Piotra Sikory i Kariny Kottovej wpłynął na konkurs kuratorski na 11. edycję NARRACJI. Ze względu na specyfikę i czasochłonność przygotowania zaproponowanej przez nich edycji, kuratorzy zostali zaproszeni do zrealizowania festiwalu w 2020 roku.

– Program NARRACJI, które są jednym z flagowych wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej i współorganizującej je Gdańskiej Galerii Miejskiej, w głównej mierze zależy od artystów i artystek przygotowujących projekty i instalacje. Polska i Czechy, a także inne kraje, skąd również pochodzą zaproszeni przez kuratorów twórcy, borykają się z coraz wyższymi wskaźnikami zachorowań. Podróże zagraniczne nie są obecnie zalecane, a obostrzenia z nimi związane i obowiązek kwarantanny mogą zmienić się w każdej chwili – dodaje Piotr Stasiowski, dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej.

To, jak w zmieniającą się rzeczywistość wpisze się koncepcja kuratorska Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny oraz prace artystów i artystek zobaczymy na NARRACJACH we Wrzeszczu Dolnym w listopadzie 2021 roku.

– W koncepcji kuratorskiej proponowaliśmy wycieczkę w rok 2080 z przekonaniem, że możemy malować przyszłość w jasnych barwach. Decyzja o przełożeniu festiwalu jest dla nas trudna, a zarazem postrzegamy ją jako konieczność – bezpieczeństwo jest najważniejsze, zwłaszcza jeśli chcemy, aby spekulatywne głosy artystów wybrzmiały jak najlepiej, trafiając przy tym do szerokiej publiczności. Obecną sytuację traktujemy jako sprawdzian dla naszych optymistycznych wizji. Zapraszamy więc za rok, nie tracąc nadziei, że spotkamy się na NARRACJACH – mówią Piotr Sikora i Karina Kottova, kuratorzy 12. edycji NARRACJI Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny.

Trwa konkurs kuratorski na koncepcję 13. edycji festiwalu NARRACJE, która odbędzie się na gdańskiej Przeróbce. Z powodu przeniesienia aktualnej, 12. edycji, na rok 2021, kolejna odsłona festiwalu również ulegnie odpowiedniemu przesunięciu i odbędzie się w listopadzie 2022 roku. Konkurs na składanie propozycji koncepcji kuratorskich 13. edycji NARRACJI zostaje przedłużony do 30 listopada bieżącego roku.

Artyści i artystki zaproszeni przez Piotra Sikorę i Karinę Kottovą do udziału w 12. edycji festiwalu NARRACJE: Mark Fridvalszki (HU), Barbora Kleinhamplová (CZ), Kateřina Konvaliová (CZ), Magda Lazar (PLR), Michalina Bigaj (PL), Cecylia Malik (PL), Kateřina Olivová (CZ), The Melancholy of Marissa Cooper: Zuzanna Žabková i Nika Timkova (SK), Centrum Centrum: Łukasz Jastrubczak i Małgorzata Mazur (PL), Tauator Maciej (PL), Potencja: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek (PL), Egill Sæbjörnsson (ISL), Lucia Sceranková (SK) we współpracy z Veronicą Strang (UK), Julita Wójcik (PL), Iza Tarasewicz (PL). 

 


Festiwal NARRACJE 2022 w gdańskiej dzielnicy Przeróbka. Konkurs kuratorski

UWAGA!
Z powodu przesunięcia 12. edycji, nastąpiły zmiany dotyczące konkursu kuratorskiego na koncepcję 13. edycji festiwalu.

Instytut Kultury Miejskiej razem z Gdańską Galerią Miejską zapraszają kuratorów i kuratorki z Polski i z zagranicy do udziału w otwartym konkursie na koncepcję 13. edycji festiwalu  2022 roku z pomocą artystycznych działań i interwencji w przestrzeni miejskiej odkrywać będziemy gdańską dzielnicę Przeróbka. Szczegółowy regulamin konkursu, do którego zgłoszenia przesyłać można do 30 listopada 2020 roku znajduje się poniżej. 

Festiwal odbywa się jesienią, kiedy większość działań kulturalnych wkracza do galerii i instytucji. NARRACJE dają powód, by w dwa listopadowe wieczory wyjść z domu i odkrywać miasto na nowo. Instytut Kultury Miejskiej oraz Gdańska Galeria Miejska zapraszają kuratorów i kuratorki z Polski i z zagranicy do udziału w konkursie. W skład jury konkursowego wejdą: Ewa Łączyńska–Widz – dyrektorka BWA w Tarnowie; Olga Wysocka – zastępczyni dyrektora ZACHĘTY. Narodowej Galerii Sztuki, Stach Szabłowski – kurator sztuki, Piotr Stasiowski – dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej, Aleksandra Szymańska – dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie www.ikm.gda.pl/narracje oraz poniżej:

Charakterystyka festiwalu NARRACJE

W trakcie ostatniej dekady profil festiwalu uległ zmianie: efektowne instalacje świetlne szybko ustępować zaczęły formom sprzyjającym krytycznemu spojrzeniu na przestrzeń i umożliwiającym zainicjowanie bliższego dialogu z nią. Z każdym rokiem NARRACJE wchodziły coraz głębiej w miasto – opuściły centrum, by z rosnącą odwagą zapuszczać się w kolejne dzielnice, które stawały się współorganizatorami i współkuratorami festiwalu. Miasto użycza NARRACJOM swych opowieści, sugeruje wątki, prowokuje rozwiązania, opierając się pewnym realizacjom i sprzyjając innym.

Siła festiwalu polega na szacunku, z jakim jego twórcy podchodzą do żywego organizmu miasta i wyczuciu w sposobie pracy z przestrzenią i jej prawomocnymi rezydentami – mieszkańcami. Świadomi pokus i niebezpieczeństw kuratorzy i artyści dbają, by prace powstające z myślą o konkretnych lokalizacjach nie stygmatyzowały odwiedzanych dzielnic i nie uprzedmiotowiały ich mieszkańców.

Projekty prezentowane podczas NARRACJI powstają przy użyciu różnych technik – są wśród nich prace audiowizualne, świetlne, interaktywne, performatywne, filmowe. Duża ich część powstaje zwykle specjalnie na potrzeby festiwalu i ma charakter site-specific.

Z programem poprzednich edycji NARRACJI zapoznać się można na stronie http://narracje.eu/narracje2019/o-festiwalu/archiwum/.

Gdańsk-Przeróbka. Dzielnica festiwalowa 13. edycji NARRACJI w 2022 roku. 

13. edycja festiwalu NARRACJE odbędzie się w gdańskiej dzielnicy Przeróbka. To nieduża dzielnica robotnicza – nie ma tu znaczących instytucji, kościoła czy nawet parku. Zabudowa jest jednak stosunkowo różnorodna: znajdziemy tu zarówno nieduże domy otoczone ogrodami, jak i ceglane kamienice czy nawet 10-piętrowe wieżowce. Jej historię można streścić w jednym zdaniu: do XX wieku znajdowały się tu łąki, na których flisacy suszyli – „przerabiali” – zboże sprzedawane w Gdańsku, następnie zaś tutejsza nieduża osada zamieniła się w dzielnicę robotniczą, której kształt i rytm życia wyznaczały Zakłady Taboru Kolejowego. 

Geograficzne położenie dzielnicy jest niezwykle ciekawe, gdyż zajmuje ona zachodnią część Wyspy Portowej. Wyspa Portowa jest drugą – po Wyspie Sobieszewskiej – największą wyspą Gdańska. Powstała w 1840 roku, kiedy to spiętrzone przez zator lodowy wody Wisły przebiły nowe ujście do Zatoki Gdańskiej, odcinając od pozostałej części Mierzei Wiślanej obszar dzisiejszej Wyspy Portowej. Nowe ujście Wisły otrzymało miano Wisły Śmiałej, zaś stare koryto nazwano Martwą Wisłą. W 1912 roku oddano do użytku Most Siennicki, największy most zwodzony w Gdańsku – wcześniej od strony centrum miasta na Przeróbkę można się było dostać jedynie z pomocą promu kursującego przy owianej legendą Gęsiej Karczmie – zajeździe, w którym gościli król Jan III Sobieski i car Piotr I. 

W 1912 roku ruszyła budowa Głównych Warsztatów Kolejowych Gdańsk-Troyl. Budynki warsztatów rozmieszczono na obszarze 30 hektarów, wśród nich znalazły się dwie największe hale przemysłowe na Pomorzu Gdańskim. Budynki otrzymały efektowną i spójną oprawę architektoniczną. Po stoczniach, zakłady kolejowe były największym pracodawcą w Gdańsku, dlatego wkrótce obok nich zaczęto budować domy dla robotników, co znacznie wpłynęło na zmianę charakteru i wyglądu dzielnicy. 

Według wspomnień mieszkańców, powojenna Przeróbka bardziej przypominała wieś lub odległe przedmieście niż dzielnicę dużego miasta – domy otoczone były rozległymi sadami, ogrodami i podwórzami, na których hodowano zwierzęta. Z czasem jednak ogrody likwidowano i w ich miejscu stawiano kolejne budynki. W latach 50. przy ulicy Lenartowicza powstały 2-piętrowe domy, których spadziste dachy dobrze nawiązywały do zabudowy z okresu Wolnego Miasta. W latach 60. głównymi miejscami rozrywki dla mieszkańców dzielnicy było Kino Zorza (obecnie w budynku znajduje się sklep z farbami) oraz klub Sezam zlokalizowany w budynku stołówki przy bramie głównej Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego. 

W latach 70. i 80. mieszkańcy chętnie odwiedzali kawiarnię Kamena ulokowaną w samym sercu dzielnicy, a następnie również Starą Karczmę Gdańską znajdującą się w pobliżu Martwej Wisły. 

Lata 90. i związane z nimi przemiany gospodarcze doprowadziły do dużego bezrobocia. Coraz gorzej wyglądały ulice dzielnicy. Pod koniec tysiąclecia ruszyły prace nad budową nowoczesnej drogi prowadzącej do portu – na jej potrzeby zbudowany został Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II, który po Moście Siennickim stał się drugą możliwością dojazdu do dzielnicy i, co ważne, odciążył Most Siennicki i mieszkalną część Przeróbki od bardzo uciążliwego ruchu tranzytowego.  

Modernizację głównych ulic Przeróbki przyniósł XXI wiek: dokonano przebudowy torowiska, powstały nowe przystanki w tzw. typie wiedeńskim. Odnowiono część domów, wykonując termoizolację i malując elewacje pastelowymi barwami.

Fragment opracowania na temat gdańskiej Przeróbki autorstwa Klaudiusza Grabowskiego. Pełen opis dzielnicy [POBIERZ]. 

Ramy konkursu na kuratora Festiwalu NARRACJE 2022

Konkurs trwa od 16 września do 30 listopada 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: info@narracje.eu lub pocztą tradycyjną na adres Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk z dopiskiem „NARRACJE 2022”. 

Zgłoszenia powinny zawierać: 

 • list intencyjny podający motywy udziału w konkursie; 
 • zarys koncepcji festiwalu odnoszącej się do specyfiki terenu, na którym wydarzenie się odbędzie; 
 • listę artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w festiwalu oraz krótki opis zrealizowanych lub planowanych przez nich projektów lub działań w przestrzeni publicznej, które stałyby się częścią programu 13. edycji NARRACJI wraz ze zdjęciami lub wizualizacjami (dotyczy istniejących prac); 
 • wstępnie rozpisany budżet wydarzenia; 
 • aktualne CV kandydata/kandydatki zawierające informacje o jego/jej doświadczeniu zawodowym, zrealizowanych dotychczas festiwalach i innych projektach artystycznych oraz wykształceniu kierunkowym. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 listopada 2020 włącznie na stronie www.ikm.gda.pl i www.ggm.gda.pl. 


Festiwal NARRACJE. Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej. Gdańsk 2009-2021, kuratorzy i lokalizacje wydarzenia:

 • NARRACJE #1, Collective Memories, Główne Miasto, 26.11-6.12. 2009, kuratorka: Bettina Pelz
 • NARRACJE #2, Lost and Found, Główne Miasto, 18-21.11.2010, kuratorka: Bettina Pelz
 • NARRACJE #3, Natura miasta / Nature of the City, Dolne Miasto, 17-20.11.2011, kuratorka: Bettina Pelz
 • NARRACJE #4, Czyś odeszła, ukochana zjawo? / Art Thou Gone, Beloved Ghost?, Główne i Stare Miasto oraz Stocznia Gdańska, 15 – 18.11.2012, kurator: Steven Matijcio
 • NARRACJE #5, Odkrywanie zachwyca / Unearthing Delights, Długie Ogrody, 15-17.11.2013, kurator: Rob Garrett
 • NARRACJE #6, Mędrzec i duch / The Sage and the Ghost, Wrzeszcz Górny, 15 -16.11.2014, kuratorzy: Anna Witkowska, Adam Witkowski
 • NARRACJE #7, Przemytnicy / The Smugglers, Nowy Port, 20-21.11.2015, kuratorka: Anna Smolak
 • NARRACJE #8, Królestwo 60,8 m n.p.m / The Kingdom 60,8 m asl, Biskupia Górka, 21-22.10.2016, kurator: Stach Szabłowski
 • NARRACJE #9, Poza sezonem / Off Season, Brzeźno, 17-18.11.2017, kuratorka: Anna Czaban
 • NARRACJE #10, Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie, Oliwa, 16-17.11.2018, kurator: Piotr Stasiowski.
 • NARRACJE #11, Działania terenowe, Siedlce, 15-16.11.2019, kuratorzy: Sylwia Szymaniak i Sarmen Beglarian.
 • NARRACJE #12, Gdańsk 2080. Kongres futurologiczny, 20-21.11.2020, Wrzeszcz Dolny, kuratorzy: Karina Kottová i Piotr Sikora.

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

www.narracje.eu

www.facebook.com/NarracjeGdansk

Kontakt

Joanna Weltrowska

Obecnie specjalista ds. organizacji projektów w Instytucie Kultury Miejskiej, zajmuje się  projektami realizowanymi w przestrzeni publicznej, takimi jak: Narracje. Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej, Opera na Targu Węglowym.

joanna.weltrowska@ikm.gda.pl

tel. 785852016

Anna Jankowsk, fot Renata Dąbrowska

Anna Jankowska

Koordynuje projekty związane z Miastem m.in Miejsca i ODCINKI.

anna.jankowska@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2019