15-16 listopada w gdańskiej dzielnicy Siedlce odbędzie się 11. edycja festiwalu NARRACJE, który odkrywa miasto przez artystyczne instalacje i interwencje. Kuratorzy wydarzenia, Sarmen Beglarian i Sylwia Szymaniak (Biuro Wystaw) oraz organizatorzy, Instytut Kultury Miejskiej i Gdańska Galeria Miejska, zapraszają do udziału w otwartym naborze projektów artystycznych. Nabór trwa do 30 czerwca 2019, a zgłoszenia należy przesyłać na adres: info@narracje.eu.

Każdej jesieni od 2009 roku festiwal NARRACJE organizowany jest w innej dzielnicy Gdańska. W 2019 roku wydarzenie odbędzie się na terenie położonych w centrum Gdańska Siedlec, które – nawet w opinii swoich mieszkańców – nie posiadają wyraźnego charakteru. Tymczasem jest to część miasta, która wydaje się być wzorcowym przykładem tkanki miejskiej – sąsiaduje ze śródmieściem, posiada dużo zieleni, ciche ulice, piękne przykłady architektury przedwojennej i powojennej. Dzielnica jest zarazem soczewką wydarzeń i rozwiązań, jak również problemów, które dotyczą warstw pamięci i historii całego Gdańska. Na krajobraz kulturowy tego obszaru składa się zarówno położenie geograficzne, jak i spuścizna architektury i urbanistyki, a także skomplikowane losy miasta i jego mieszkańców.

Zadaniem NARRACJI #11 jest wydobycie informacji i historii organicznie związanych z życiem dzielnicy i stworzenie mikronarracji Siedlec. W zamierzeniu kuratorów, festiwal będzie opowieścią o poszukiwaniu i budowaniu lokalnej tożsamości oraz o identyfikacji z miejscem zamieszkiwania.

Przestrzeń geograficzna – ograniczona terytorialnie, poddana tożsamościowej absorpcji – staje się przestrzenią mentalną wypełnioną wspomnieniami, emocjami i znaczeniami, usianą osobistymi i zbiorowymi miejscami pamięci utrwalającymi związek wspólnoty wyobrażeń z terytorium wspólnego bytowania. Prezentacja dzieł sztuki w przestrzeni publicznej oraz odkrywanie na nowo miejskich wątków i historii, pozwolą mieszkańcom Gdańska pełniej odczuwać i rozumieć przestrzeń miasta.

W ramach 11. edycji festiwalu pokazane zostaną głównie prace, które artyści stworzą we współpracy z mieszkańcami dzielnicy i silnie związane z kontekstem Siedlec. W ramach NARRACJI planowane są działania wspólnotowe: konsultacje społeczne, warsztaty i działania artystów z mieszkańcami, wystawy w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach, instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej.

NARRACJE #11 | otwarty nabór projektów artystycznych – zgłoszenia

Wybrane projekty konkursowe zostaną zaprezentowane w ramach tegorocznej odsłony festiwalu, 15 i 16 listopada 2019 na gdańskich Siedlcach. Propozycje prac prosimy przesyłać mailem na adres info@narracje.eu do 30 czerwca 2019. Zgłoszenie należy przygotować w pliku PDF i opisać wg wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł projektu_narracje2019.

Każde ze zgłoszeń powinno zawierać następujące informacje:

– opis projektu (do 1800 znaków);

– propozycję konkretnej lokalizacji;

– wizualizacje (szkice/zdjęcia/obrazy należy zamieścić w zgłoszeniowym pliku PDF) lub linki do stron internetowych zawierających poglądowe materiały filmowe;

– specyfikację techniczną projektu;

– wstępną kalkulację kosztów realizacji;

– krótkie CV oraz dane osobowe zgłaszającej/zgłaszającego/zgłaszających projekt.

W sierpniu br. organizatorzy skontaktują się mailowo lub telefonicznie z autorkami/autorami projektów wybranych do realizacji w ramach festiwalu.

Warunki finansowe

• Całkowite wynagrodzenie autorki/autora wybranego projektu zapewniane przez organizatorów wynosi 3000 (trzy tysiące) zł brutto.

• Budżet przeznaczony na produkcję wszystkich projektów wybranych w Otwartym naborze to 6000 (sześć tysięcy) zł brutto.

• Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z ich autorami.

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

Kuratorzy: Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak

www.narracje.eu

www.facebook.com/NarracjeGdansk

Powiązane projekty