Stocznia Gdańska była zakładem pracy, w którym od 1947 r., do czasu ogłoszenia jej upadłości w 1996 r., pracowało przy produkcji statków jako suwnicowe, spawaczki i spawacze, operatorzy dźwigów, monterzy, technolożki i izolatorki ponad sto tysięcy kobiet i mężczyzn. Instytut Kultury Miejskiej wydał czwartą edycję mapy dawnej Stoczni Gdańskiej. Trasa wiedzie śladami kobiet, które pracowały w zakładzie oraz brały udział w strajkach. Mapka dostępna jest online na stronie: www.metrpolitanka.ikm.gda.pl oraz w Punkcie Informacji Kulturalnej w IKM przy ul. Długi Targ 39/40.

Poruszamy się ulicami, których nazwy nawiązują do stoczniowych profesji i do procesu produkcyjnego. Są więc ulice: Rurarzy, Kadłubowców, Wyposażeniowców czy Malarzy – w formach tych nazw brakuje odniesień do pracy kobiet. Opowiadając o codzienności robotnic i inżynierek, pielęgniarek i pań zatrudnionych w administracji, wypełniamy tę lukę. Przedstawiamy trud pracy konstruktorek, sprzątaczek i lekarek, pokazujmy ich starania o lepsze warunki zatrudnienia.

Pobierz mapę „Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet”.

– Zapraszamy na spacer, podczas którego na naszej drodze znajdziemy wciąż istniejące miejsca, jak Bramę nr 2, Dyrekcję Stoczni, Pochylnie, Halę 42A czy dźwigi, jak i te które zniknęły ze współczesnego krajobrazu terenów postoczniowych – stołówkę centralną, szpital zakładowy czy willę dyrektora – mówi Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej.

Mapa "Stocznia Gdańska Szlakiem Kobiet"
Mapa „Stocznia Gdańska Szlakiem Kobiet”

Pracownice Stoczni uczestniczyły także w wydarzeniach znaczących pod względem obywatelskim i politycznym. Opowiadamy o uczestniczkach strajku w sierpniu 1980 r. – tych znanych i tych anonimowych. Przedstawiamy Annę Walentynowicz, Alinę Pienkowską, Marylę Płońską, Bernadetę Stankiewicz, Henrykę Krzywonos, Joannę Dudę-Gwiazdę, Bożenę Rybicką, Magdalenę Modzelewską i inne działaczki opozycyjne oraz artystki obecne w Stoczni w czasie strajku. Wspominamy także wcześniejsze wydarzenia z grudnia 1970 r.

Mapa „Stocznia Gdańska Szlakiem Kobiet”

Autorki: Anna Miler, Magdalena Stormowska

Projekt graficzny: Julia Porańska, http://botak.info/

Mapę można bezpłatne otrzymać w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40, (pon-pt) 12.00 – 18.00)

Wydawnictwo jest dostępne w wersji pdf: http://metropolitanka.ikm.gda.pl.

Podziękowania za konsultacje: Irena Wojcieszak, Zygmunt Tyska, Alicja Żarkiewicz, Elżbieta Podoska – Filipowicz, Daria Klucewicz, Dagmara Rozkwitalska, Gerard Schuurman, dr hab. Piotr Perkowski.

Podziękowania: Anna Eichler, Stowarzyszenie Arteria

Wykorzystano fragmenty tekstów z poprzedniej edycji mapy, w której tworzenie zaangażowane były i byli: Barbara Borowiak, Anna Miler, Irena Wojcieszak, Marta Tymińska, Anna Urbańczyk, Małgorzata Ostrowska, Ryszard Kopittke, Agata Włodarczyk, Katarzyna Majchrowska