12. edycja festiwalu NARRACJE zaprosi do podróży w czasie, w rok 2080, kiedy zgodnie z prognozami ekologów, część Gdańska zostanie zalana przez wody Bałtyku. W myśl fantastycznej koncepcji kuratorów, Kariny Kottovej i Piotra Sikory, nie wywoła to jednak ekologicznej katastrofy jaką znamy z czarnych scenariuszy. Instytut Kultury Miejskiej i Gdańska Galeria Miejska już teraz zapraszają na NARRACJE #12, które odbędą się we Wrzeszczu Dolnym 20 i 21 listopada 2020 roku.

– W naszej wizji kuratorskiej rok 2080, zamiast akceleracjonistycznej wizji betonowej pustyni, zaoferuje stabilny ekosystem, w którym ludzka ingerencja w przyrodę przynosi pozytywne rezultaty. Stworzona przez nas koncepcja proponuje projekty w przestrzeni miejskiej oparte na spekulacji łączącej pracę artystów, naukowców i aktywistów miejskich. Dla osób zaangażowanych w tworzenie prac wspólnym mianownikiem będzie myślenie o przyszłości zdominowane przez racjonalny optymizm. Proponując pozytywne spojrzenie w przyszłość, chcielibyśmy oprzeć się na koncepcji przemieszczenia, która niesie ze sobą nową interpretację pojęć takich jak „płynna nowoczesność” czy „akceleracjonizm” – opowiadają Karina Kottová i Piotr Sikora.

Gdańsk stanie się kiedyś jednym z przykładów dramatycznych następstw wpływu człowieka na naszą planetę. – Nie wierzymy w czarne scenariusze antropocenu, a jednocześnie mamy świadomość powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Chcemy zbudować wydarzenie, które wybiega daleko w czasie, zamiast apokalipsy, oferując jednak jasny obraz przyszłości, a jako remedium, inicjując współpracę mieszkańców, artystów, aktywistów, działaczy miejskich i ekologów – dodają kuratorzy festiwalu NARRACJE #12.

Przygotowana przez Karinę Kottovą i Piotr Sikorę koncepcja „Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny” została złożona na konkurs kuratorski 11. edycji festiwalu NARRACJE. Jury konkursu zdecydowało się zaproponować kuratorom współpracę przy realizacji 12. edycji NARRACJI.

11. odsłona NARRACJI była sukcesem frekwencyjnym. 15 i 16 listopada 2019 roku gdańskie Siedlce odwiedziło 10 000 osób. Fotorelację z wydarzenia, którego kuratorami byli Sylwia Szymaniak i Sarmen Beglarian można obejrzeć na Facebooku: http://bit.ly/ZdjeciaNARRACJE11.

Organizatorem NARRACJI jest Instytut Kultury Miejskiej, współorganizatorem Gdańska Galeria Miejska (instytucje kultury Miasta Gdańska).

www.narracje.eu, www.facebook.com/NarracjeGdansk

Karina Kottová (1984) zajmuje się kuratorowaniem i teorią sztuki współczesnej. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola w Pradze oraz zdobyła tytuł magistra na kierunku Art and Heritage: Policy, Management and Education Uniwersytetu w Maastricht w Holandii. W roku 2015 obroniła pracę doktorską „Instytucja i odbiorca” na Uniwersytecie T.G. Masaryka w Brnie. Mieszka w Pradze, gdzie współpracowała m.in. z: MeetFactory (2012-2015), DOX (2009-2012), Muzeum Kampa (2007-2009). Obecnie jest dyrektorką Towarzystwa Jindřicha Chalupeckiego. Karina była również współinicjatorką INI Project będącej niezależną galerią skupioną na projektach procesualnych. W swojej praktyce kuratorskiej interesuje się psychologicznym i emocjonalnym wpływem na współczesne socjopolityczne tendencje oraz teorią feminizmu, a zwłaszcza subwersywnym potencjałem kategorii feministycznych, takich jak empatia, irracjonalność czy intuicja.  W roku 2012 otrzymała stypendium Fulbright-Masaryk w celu prowadzenia badań we współpracy z Elizabeth Foundation for the Arts w Nowym Jorku. Praktykuje pole dance i jest szczęśliwą mamą dwuletniego Borzywoja. 

Piotr Sikora (1986) jest krytykiem i kuratorem sztuki współczesnej. Obronił tytuł magisterski w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek AICA Sekcja Polska. Jego kariera kuratorska zaczęła się od współpracy z Festiwalem ArtBoom w Krakowie (2009-2015). Pracował jako dyrektor sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie (2013-2015) oraz opracowywał i realizował program sztuk wizualnych dla Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie (2013-2014). W swoich projektach wystawienniczych często odnosi się do tematów polityki tożsamościowej, stereotypów i uprzedzeń związanych z regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Bada połączenia pomiędzy pop-kulturą, polityką oraz światem sztuki. Jego praktyka kuratorska skupia się na opracowywaniu metod dekonstrukcji wielkich narracji w oparciu o pojęcia ironii, przejaskrawienia oraz prowokacji. Powyższe obecne były w wystawach „Nie wiedzą dlaczego, ale robią to”, „Czeski papież”, „Słowiański przykuc jako źródło cierpień” oraz zrealizowanych w duecie z Łukaszem Białkowskim: „Intermarium” oraz „Przechwałki i pogróżki”. Mieszka w Pradze. Pracuje jako kurator programu rezydencji artystycznych w MeetFactory gdzie zainicjował program „The New Dictionary of Old Ideas”. Wykłada na Anglo-American University w Pradze. Zapalony gracz w polo na rowerze. Tata wspomnianego już Borzywoja. 

Powiązane projekty