Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności:

Podstawy księgowości i finansów dla NGO

Warsztaty 7 – 8 marca 2020 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela). Konsultacje 8 marca 2020 od godz. 15.30 oraz 9 marca 2020 r. od godziny 9.00 w Gdańsku. Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Zapisy trwają do 24 lutego 2020 r.

Osoby nie mające dostępu do internetu mogą zapisać się osobiście w Instytucie Kultury Miejskiej

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 3 marca 2020 r.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie ma uporządkować wiedzę na temat zasad finansowych obowiązujących w organizacjach pozarządowych. Umożliwi zapoznanie się z obszarem finansowo – podatkowym. Uporządkuje zasady prowadzenia działalności ekonomicznej. Uświadomi obowiązki ciążące na Zarządach. Pozwoli na skuteczne planowanie i korzystanie ze zróżnicowanych źródeł finansowania organizacji.

Cel szkolenia:

 • nauka, jak zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje ekonomicznej w organizacji (działalność odpłatna a działalność gospodarcza)
 • poznanie skutków podatkowo – finansowych poszczególnych rodzajów działalności
 • zwiększenie kompetencji planistycznych w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji
 • przedstawienie podstawowych obowiązków sprawozdawczych podatkowych, finansowych, projektowych
 • zwiększenie wiedzy na temat podstawowych zasad rachunkowości – polityki rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, metodologii kosztów, ewidencji operacji gospodarczych
 • wskazanie jakie obowiązki ciążą na Zarządzie organizacji

Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 1. Potrafią zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje działalności w NGO.
 2. Umieją przewidzieć i zaplanować skutki poszczególnych rodzajów działalności.
 3. Zwiększają kompetencje planistyczne w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji.
 4. Znają podstawowe obowiązki sprawozdawcze
 5. Posiadają wiedzę na temat podstawowych zasad rachunkowości.
 6. Rozumieją, jakie obowiązki ciążą na organizacji.

Metodologia:

 • teoria służyć będzie uwspólnieniu wiedzy uczestników i uczestniczek i wyrównaniu jej poziomu
 • uczestnicy i uczestniczki przystępując do szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe z podstawowymi zagadnieniami planowanymi do realizacji oraz po zakończeniu szkolenia w wersji elektronicznej materiał poszkoleniowy
 • uczestnicy i uczestniczki pracować będą indywidualnie, grupowo i w podgrupach
 • w miarę możliwości praca odbędzie się na materiałach pochodzących z organizacji uczestników i uczestniczek (statut, analiza sytuacji, zasobów itp.)

Warsztatom towarzyszą bezpłatne konsultacje z zakresu księgowości w NGO. Konsultacja trwa do 60 minut.

Terminy konsultacji:

Niedziela 8.03.2020, od godziny 15.30 do 19.00
Poniedziałek 9.03.2020, od godziny 9.00 do 17.30

Osoba prowadząca:

Katarzyna Książczak – absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerskiej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala trenerce od kilku lat dzielić się zdobytą wiedzą, zwłaszcza praktyczną.

Katarzyna Książczak przeprowadziła ponad 2 000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego. Od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe m.in. z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

Kwalifikacja na warsztaty wynika z analizy ankiet zgłoszeniowych.

Nieodzownym elementem ankiet zgłoszeniowych są odręczne podpisy załączonych zgód dotyczących m.in. przetwarzania danych osobowych.

Plik ze zgodami można przesłać w formularzu rejestracyjnym.

Więcej informacji:
Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 760 72 16
e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl