Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Kultura dostępna.

Zajęcia odbędą się 16 grudnia 2020 (środa) w godzinach 9.00 – 17.00 w formie spotkania on-line. Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego tu do 09.12.2020 r.

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 14.12.2020 r. 

Udział jest darmowy. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego.

Szkolenie ma na celu:

 • przybliżenie uczestni(cz)kom aspektów prawnych dotyczących dostępności instytucji do potrzeb osób o różnym stopniu sprawności;
 • uwrażliwienie na potrzeby osób o różnym stopniu sprawności;
 • wykształcenie umiejętności w obsłudze gości o różnym stopniu sprawności w instytucji kultury;
 • zaznajomienie z dobrymi praktykami w zakresie zwiększania dostępności kultury dla osób o różnym stopniu sprawności.

Ramowy program:

 1. Podstawowe aspekty prawne w zakresie dostępności i praw osób z niepełnosprawnościami.
 2. Na jakie trudności napotykają osoby o różnym stopniu sprawności w dostępie do kultury?
 3. Dobre praktyki w zakresie budowania kultury dostępności w organizacji
 4. Partycypacja i konsultacje społeczne – o czym pamiętać?
 5. O czym pamiętać w komunikacji/ procesie obsługi:
  1. osób z niepełnosprawnościami słuchu/ wzroku/ ruchu, 
  2. osób w spektrum autyzmu,
  3. osób z trudnościami poznawczymi.

Metody szkoleniowe w przypadku warsztatu zdalnego:

mini-wykład, dyskusja, praca w grupach oraz w duetach, studium przypadku, prezentacja materiałów audiowizualnych.

O trenerce:

Anna Rutz – Wiceprezeska Zarządu Fundacji Machina Zmian. Na codzień Pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członkini Komisji ekspertów ds. niepełnosprawności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Z zamiłowania trenerka antydyskryminacyjna, pasjonatka (a zdaniem niektórych fanatyczka 😉) uniwersalnego projektowania i szeroko pojętej dostępności. Specjalizuje się w szczególności w dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością oraz dostępności zarówno dla instytucji publicznych, jak i podmiotów komercyjnych.

Prywatnie fascynuje się nurkowaniem, podróżami, medytacją i literaturą specjalistyczną z zakresu zarządzania projektami, motywacji zespołu, rozwoju osobistego, a także literaturą piękną.

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.