Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na spotkanie on-line w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Sesja wizualizacji on-line . 27 stycznia 2021 (środa) 17.00-20.00 w formie on-line.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 20.01.2021 r.  Liczba miejsc jest ograniczona do 40 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 25.01.2021 r. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego. Udział w spotkaniu pozwoli doświadczyć na sobie działania wizualizacji, pozwoli też zapoznać się z podstawowymi informacjami teoretycznymi na temat tej techniki. 

Zakres tematyczny: 

1. Wprowadzenie w temat spotkania. Praktyczne zastosowanie wizualizacji. Wizualizacja jest procesem wyobrażania sobie przez jednostkę czynności i opracowywania planu działania. Wizualizacja wykorzystywana jest od dzieciństwa. W trakcie nauki i zdobywania nowych umiejętności człowiek nie musi już za każdym razem tworzyć planów związanych z konkretną czynnością. Utrwalone schematy przyspieszają pracę i ograniczają czas działania oraz podejmowania decyzji. Ludzki organizm działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Odczucia organizmu związane są z przeżywanymi emocjami. Powstające w psychice emocje oddziałują na reakcje fizjologiczne. Działa to także odwrotnie – stan organizmu (np. napięcie mięśniowe) wywołuje odpowiednie emocje. Psychika i ciało człowieka stanowią jedną całość, dlatego wpływając na jedno ma się również wpływ na drugie.

2. Aktywizacja zmysłów w czasie wizualizacji – zmysł węchu, zmysł wzroku, zmysł dotyku, zmysł słuchu. W czasie wizualizacji odwołujemy się do rozmaitych doznań zmysłowych – aktywizacja kilku zmysłów pozwala zaangażować więcej obszarów pracy mózgu i tym samy oddziałuje bardziej holistycznie.

Metody: 

Zajęcia są planowane w formie naprzemiennego stosowania części warsztatowej, dyskusji grupowej i części teoretycznej. Spotkanie będzie składało się z kilku modułów obejmujących wprowadzenie, doświadczenie własne, część teoretyczną oraz dyskusję i pytania.

Proszę przygotować przed zajęciami kredki i papier (blok albo kartki A4).

O osobie prowadzącej:

Katarzyna Starowicz – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizorka socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie główny obszar jej pracy to ambulatoryjna psychoterapia osób dorosłych, leczenie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz działalność dydaktyczna. Zainteresowania: identyfikuje się jako psychoterapeutka pracująca w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię i socjoterapię młodzieży. Od 2005 roku zajmuje się również prowadzeniem warsztatów z komunikacji i treningów interpersonalnych. Jest współautorką publikacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz książki „Śmiało przez życie – asertywność dla kobiet” (Difin 2008).

24 lutego 2021 planowana jest kolejna sesja wizualizacji.

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.