Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na spotkanie on-line w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Sesja wizualizacji on-line . 27 stycznia 2021 (środa) 17.00-20.00 w formie on-line.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 20.01.2021 r.  Liczba miejsc jest ograniczona do 40 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 25.01.2021 r. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego. Udział w spotkaniu pozwoli doświadczyć na sobie działania wizualizacji, pozwoli też zapoznać się z podstawowymi informacjami teoretycznymi na temat tej techniki. 

Zakres tematyczny: 

1. Wprowadzenie w temat spotkania. Praktyczne zastosowanie wizualizacji. Wizualizacja jest procesem wyobrażania sobie przez jednostkę czynności i opracowywania planu działania. Wizualizacja wykorzystywana jest od dzieciństwa. W trakcie nauki i zdobywania nowych umiejętności człowiek nie musi już za każdym razem tworzyć planów związanych z konkretną czynnością. Utrwalone schematy przyspieszają pracę i ograniczają czas działania oraz podejmowania decyzji. Ludzki organizm działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Odczucia organizmu związane są z przeżywanymi emocjami. Powstające w psychice emocje oddziałują na reakcje fizjologiczne. Działa to także odwrotnie – stan organizmu (np. napięcie mięśniowe) wywołuje odpowiednie emocje. Psychika i ciało człowieka stanowią jedną całość, dlatego wpływając na jedno ma się również wpływ na drugie.

2. Aktywizacja zmysłów w czasie wizualizacji – zmysł węchu, zmysł wzroku, zmysł dotyku, zmysł słuchu. W czasie wizualizacji odwołujemy się do rozmaitych doznań zmysłowych – aktywizacja kilku zmysłów pozwala zaangażować więcej obszarów pracy mózgu i tym samy oddziałuje bardziej holistycznie.

Metody: 

Zajęcia są planowane w formie naprzemiennego stosowania części warsztatowej, dyskusji grupowej i części teoretycznej. Spotkanie będzie składało się z kilku modułów obejmujących wprowadzenie, doświadczenie własne, część teoretyczną oraz dyskusję i pytania.

Proszę przygotować przed zajęciami kredki i papier (blok albo kartki A4).

O osobie prowadzącej:

Katarzyna Starowicz – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizorka socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie główny obszar jej pracy to ambulatoryjna psychoterapia osób dorosłych, leczenie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz działalność dydaktyczna. Zainteresowania: identyfikuje się jako psychoterapeutka pracująca w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię i socjoterapię młodzieży. Od 2005 roku zajmuje się również prowadzeniem warsztatów z komunikacji i treningów interpersonalnych. Jest współautorką publikacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz książki „Śmiało przez życie – asertywność dla kobiet” (Difin 2008).

24 lutego 2021 planowana jest kolejna sesja wizualizacji.

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek. 

Powiązane projekty

Instytut Kultury Miejskiej 2019