Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Wdrażanie dostępności w organizacjach pozarządowych. 20-21 marca 2021 (sobota – niedziela) 9.00-17.00 forma on-line.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 11.03.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 15.03.2021 r. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego.

Nowe przepisy o dostępności spowodowały wiele zamieszania – działacze_ki i aktywiści_ki nie są pewni, kto i w jakim zakresie powinien je wdrażać? Ile to będzie kosztować i czy można zrobić to samodzielnie? Podczas szkolenia spróbujemy rozsupłać gąszcz przepisów dotyczących dostępności, by odpowiedzieć na większość kluczowych pytań. Spojrzymy również na istniejące rozwiązania praktyczne z których już możemy skorzystać by wdrożyć dostępność w naszych organizacjach i ich pracy. Spróbujemy też zrozumieć, dla kogo wprowadzamy dostępność i dlaczego jest to tak istotne. Będziemy korzystać z różnych metod pracy on-line (zadania w grupach i indywidualne, dyskusje, materiały audiowizualne) oraz różnych narzędzi (zdjęcia, nagrania, testy, mentimiter). Wiemy też, że szkolenia on-line potrafią być niełatwe, dlatego będziemy zwracać szczególną uwagę na odpowiednio długie i częste przerwy.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in.:

 • jak rozumiana jest niepełnosprawność i oraz  czy mogą być szczególne potrzeby;
 • jakie obowiązki dla NGO wypływają z ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • jakie są standardy dostępności architektonicznej, transportowej, komunikacyjnej i cyfrowej;
 • jak zorganizować dostępne wydarzenie.

Metody szkoleniowe:
mini-wykład, dyskusja, praca w grupach, analiza zdjęć (wirtualny spacer), analiza dobrych praktyk, studium przypadku, prezentacja materiałów audiowizualnych, samodzielny audyt

O trenerce:
Magdalena Wilczyńska – ekspertka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (zajmująca się między innymi sprawami z zakresu stowarzyszeń – w szczególności ich prawami i obowiązkami). Jako asystentka Rzecznika, uczestnicząc w programie spotkań regionalnych, odwiedziła ponad 150 miejscowości i spotykała się z lokalnymi działaczami by poznać ich problemy i szukać dla nich rozwiązań. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN; ukończyła studia specjalizacyjne w zakresie praw człowieka na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w zakresie praw człowieka. Członkini organizacji Debunk EU zajmującej się rozwiązaniami technologicznymi zwalczającymi dezinformację. Pasjonatka rozwiązań technologicznych i cyfrowych na rzecz praw człowieka. Prywatnie czyta, pływa, żegluje, tańczy i uprawia jogę (jeśli tylko znajdzie czas).

Program warsztatów 20.03.2021 (sobota)

 • Moduł wprowadzający 
  Wprowadzenie – informacje o warsztacie i jego celach
  Przedstawienie uczestników i uczestniczek i wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas warsztatów
 • Niezbędnik pojęć i jak je rozumieć
  Niepełnosprawność (osoby z niepełnosprawnościami)
  Dyskryminacja
  Nierówne traktowanie
  Dostępność
  Inkluzywność
 • Niepełnosprawność jako problem społeczny
 • Poczuj się pewnie w rozmowie. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

MODUŁ PRAKTYCZNY część pierwsza

 • Prawo w walce o dostępność
 1. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz ustawa o ratyfikacji Konwencji
 2. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 3. Koordynatorzy_ki dostępności
 4. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Dostępność architektoniczna i dostępność transportowa
 1. Projektowanie uniwersalne
 2. Audyty dostępności. Czego szukać? – Analiza na przykładach
 • Dobre praktyki – analiza przykładów. Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania

21.03.2021 (niedziela)

MODUŁ PRAKTYCZNY część druga 

 • Dostępność komunikacyjna
 1. Wykorzystanie nowych technologii – co już mamy?
 2. Jaką siłę ma prosty język? – Przykład Jasnopisu, zajęcia praktyczne -jak korzystać z programu
 • Dostępność cyfrowa
 1. Standard minimum czyli WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)
 2. Sprawdzamy, czyli samodzielny audyt strony internetowej, analiza deklaracji dostępności 
 • Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego i obowiązki organizacji pozarządowych – podsumowanie
 • Zadania zlecone organizacjom pozarządowym a dostępność

MODUŁ PRAKTYCZNY część trzecia

 • Jak zorganizować dostępne wydarzenie? – warsztat praktyczny
 • Na co jeszcze zwrócić uwagę
 1. Ustawa o języku migowym 
 2. Dostępność na rynku pracy i w miejscu pracy
 3. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. Edukacja sędziów i prokuratorów.
 4. Dostępność w edukacji
 • Podsumowanie – analiza zaprezentowanych narzędzi (gdzie znaleźć i jak używać)
 • Ewaluacja

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek