Czy i jak pandemia zmieniła sąsiedzkie relacje? Jakie są nasze stosunki z sąsiadami i sąsiadkami, czy jesteśmy z nich zadowoleni? Zespół Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz Instytut Kultury Miejskiej zapraszają do wypełnienia krótkiej ankiety, która pozwoli, m.in., podjąć decyzję co do formy organizacji kolejnej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów.

Zespół Gdańskiej Karty Mieszkańca we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej przygotował ankietę, która bada relacje sąsiedzkie w Gdańsku. Badanie sprawdza potrzeby dotyczące nowych funkcjonalności na Karcie Mieszkańca oraz pyta o zdanie na temat formuły Gdańskich Dni Sąsiadów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wobec otrzymującego się stanu epidemii. Ankieta jest skierowana wyłącznie do mieszkańców i mieszkanek Gdańska, w pełni anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 7 minut. 

Ankietę jest aktywna do 9 maja pod adresem: bit.ly/ankieta_relacje_sasiedzkie 

– Chcemy zapytać, czy chcą Państwo, by w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca stworzyć aplikację, która pozwali komunikować się z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie – wysyłać wiadomości do wszystkich z nich lub do pojedynczych osób. Zależy nam na informacji zwrotnej od mieszkańców i mieszkanek, czy skorzystaliby z takiej funkcji i w jakim zakresie. Zależy nam na tym, aby udoskonalać Kartę Mieszkańca w oparciu o potrzeby jej użytkowników i zachęcić do korzystania z niej nowe osoby – mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

– W tym roku tradycyjne spotkania w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów stoją pod znakiem zapytania, ale chcemy podtrzymać ducha sąsiedzkości w tym czasie. Część pytań w ankiecie dotyczy pomysłów na sąsiedzkie aktywności z zachowaniem bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie wirusem Covid-19. Jesteśmy ciekawi, jak główni organizatorzy tego projektu, czyli sami mieszkańcy i mieszkanki Gdańska widzą przyszłość naszego sąsiedzkiego święta – mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka Gdańskich Dni Sąsiadów z Instytutu Kultury Miejskiej. 

Inicjatorzy badania zachęcają do podzielnia się z nami swoją opinią na temat sąsiedzkości. 

Wyniki ankiety pomogą zdecydować o terminie i formie kolejnej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów. Rezultaty badania zostaną pokazane za pośrednictwem strony internetowej sąsiedzkiego święta: http://dnisasiadow.pl/

Gdańska Karta Mieszkańca powstała w 2017 roku z myślą o gdańszczankach i gdańszczanach, którzy dzięki niej zyskują dostęp do szerokiego pakietu usług – niektórych dostępnych bezpłatnie, a innych z rabatami. Karta Mieszkańca stanowi integrator usług miejskich i wciąż jest rozwijana. Pełni też funkcję Karty Miejskiej, dzięki czemu można ją doładowywać imiennymi biletami okresowymi. Operatorem karty jest Gdańska Organizacja Turystyczna, a jej koszt to zaledwie 1 zł.

Gdańska Organizacja Turystyczna została założona w 2002 roku w Gdańsku. Posiada status lokalnej organizacji turystycznej, zrzesza podmioty prawne i osoby prywatne: przedsiębiorców turystycznych a także osoby zaangażowane w rozwój turystyki w Gdańsku. Członkiem GOT jest również Miasto Gdańsk. GOT wykonuje szereg zadań związanych z prowadzeniem informacji turystycznej, promocją miasta na arenie krajowej i międzynarodowej oraz w zakresie turystyki biznesowej dla całego województwa pomorskiego (Gdańsk Convention Bureau). Zrzesza ponad 150 członków – podmioty związane z branżą turystyczną.

Więcej informacji o Karcie Mieszkańca: jestemzgdanska.pl
Strona Gdańskiej Organizacji Turystycznej: visitgdansk.com
Strona Instytutu Kultury Miejskiej: ikm.gda.pl 

Powiązane projekty