Święto, którego ideą jest zacieśnianie sąsiedzkich więzi

Gdańskie Dni Sąsiadów to wydarzenie, które namawia do sąsiedzkich spotkań. Dzięki prostemu gestowi zaproszenia sąsiadów na spotkanie czy dzielenia się poczęstunkiem można nawiązać nowe znajomości. Organizując wspólnie czas na podwórku, można się nawzajem poznać i polubić – bez względu na wiek czy pochodzenie. Zabawa na świeżym powietrzu, spotkanie przy grillu czy święto ulicy – jest tak wiele sposobów na spędzenie czasu wspólnie z sąsiadami i sąsiadkami. Relacje z dotychczasowych edycji Gdańskich Dni Sąsiadów pokazują, że takie spotkanie może się okazać świetną przygodą, którą mieszkańcy chcą wspólnie powtarzać.

Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 roku. Członkowie Europejskiej Federacji Solidarności Lokalnej (European Federation of Local Solidarity EFLS) zauważyli, że ludzie coraz częściej oddalają się od siebie, więzi społeczne rozluźniają się. Sąsiedzkie święto miało to zmienić, pomóc nam zbliżyć się do siebie.

Pomysł EFLS okazał się sukcesem – od 2004 roku święto obchodzone jest w całej Europie i z roku na rok rozprzestrzenia się po świecie.

Do Gdańska idea sąsiedzkiego święta dotarła w 2006 roku. Jako pierwsza spotkanie z sąsiadami i sąsiadkami zorganizowała Danuta Poczman wraz ze Stowarzyszeniem Stara Oliwa. Instytut Kultury Miejskiej odpowiada za wydarzenie od 2009 roku. Jednak tak naprawdę organizatorami Gdańskich Dni Sąsiadów są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, tworzący spotkania sąsiedzkie w swoim otoczeniu. Przy ich przygotowaniu korzystają z materiałów promocyjnych przydatnych w organizacji spotkania.

Pod szyldem Gdańskich Dni Sąsiadów co roku w Gdańsku i regionie odbywa się od kilkudziesięciu do ponad 200 wydarzeń dla nawet 25 tysięcy osób.

www.gdansk.dnisasiadow.pl


 

Kontakt

Anna Urbańczyk

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Akademii Aktywnej Społeczności i Gdańskich Dni Sąsiadów.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl