Serdecznie zapraszamy osoby działające w organizacjach pozarządowych,  aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Dostępność cyfrowa. 22 maja 2021 (sobota) 10.00-18.00 forma on-line. Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania TUTAJ i trwają do 16.05.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 19.05.2021 r. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego.

We wrześniu 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz towarzysząca jej ustawa o dostępności cyfrowej. Webinar Dostępność cyfrowa ma na celu profesjonalizowanie i usystematyzowanie działań dostępnościowych w instytucjach i organizacjach pozarządowych, tak by wdrażać je nie tylko zgodnie z obowiązującym prawem, ale też ogólnopolskimi i światowymi standardami.

Podczas webinaru uczestniczki i uczestnicy poznają potrzeby osób z niepełnosprawnościami korzystających z internetu i aplikacji mobilnych, zasady tworzenia dostępnych materiałów i wydarzeń online, a także spróbują swoich sił w przygotowywaniu wybranych materiałów w formie dostępnej.

Szkolenie ma charakter praktyczny, a przekazywanie wiedzy łączone będzie z wykonywaniem ćwiczeń i aktywną dyskusją.

Plan:
Wprowadzenie
Regulacje prawne i standardy dotyczące dostępności cyfrowej

 1. Ustawa o dostępności cyfrowej.
 2. Deklaracja dostępności strony internetowej.
 3. Standard WCAG 2.1.
 4. Cechy dostępnej strony internetowej.

Jak osoby z niepełnosprawnościami wzroku korzystają z internetu? Rodzaje niepełnosprawności wzroku. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi w życiu kulturalnym.

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami wzroku w internecie.

Tekst alternatywny jako podstawowe narzędzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku

 1. Tekst alternatywny – deifinicja.
 2. Tekst alternatywny a audiodeskrypcja.
 3. Zasady tworzenia tekstów alternatywnych.
 4. Ćwiczenia: tworzenie tekstów alternatywnych do grafik, zdjęć, infografik.
 5. Gdzie umieścić tekst alternatywny? Media społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram. Strony internetowe: przykładowy kod HTML, WordPress.

Audiodeskrypcja jako tłumaczenie obrazu na tekst

 1. Audiodeskrypcja – definicja.
 2. Rodzaje audiodeskrypcji.
 3. Zasady tworzenia audiodeskrypcji statycznej.
 4. Ćwiczenie: tworzenie audiodeskrypcji statycznej.
 5. Zasady tworzenia audiodeskrypcji filmowej.
 6. Ćwiczenie: tworzenie audiodeskrypcji filmowej.
 7. Audiodeskrypcja w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Jak osoby z niepełnosprawnościami słuchu korzystają z internetu?

 1. Polski Język Migowy – język ojczysty Głuchych
 2. PJM a napisy. Jak udostępniać materiały filmowe osobom g/Głuchym?

Napisy rozszerzone

 1. Zasady tworzenia napisów rozszerzonych
 2. Ćwiczenia praktyczne: tworzenie napisów przy pomocy programu Subtitle Edit.
 3. Umieszczanie napisów w filmach w serwisach Facebook, YouTube, Instagram, Twitter.
 4. Jak wykorzystać Subtitle Edit do tworzenia audiodeskrypcji filmowej?

Transkrypcje. Kto i kiedy korzysta z transkrypcji dźwięku na tekst?

 1. Transkrypcje materiałów na żywo. Napisy na żywo.
 2. Transkrypcje materiałów dźwiękowych. Jak przygotowywać? Polecane narzędzia.

Jak korzystają z internetu osoby o ograniczonej mobilności, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ze spektrum autyzmu?

 1. Potrzeby osób o ograniczonej mobilności.
 2. Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ze spektrum autyzmu w internecie.
 3. Tekst łatwy w czytaniu i rozumieniu – Easy To Read (ETR).

Dostępne wydarzenia online

 1. Narzędzia dostępności w wydarzeniach online.
 2. Narzędzia internetowe wspomagające udostępnianie wydarzeń osobom z niepełnosprawnościami.
 3. Ćwiczenie: Dostępne wydarzenia online – od lokalnego spotkania po ogólnopolski koncert. Jakie dostosowania wybrać?

Zakończenie warsztatów

Osoby prowadzące zajęcia:

Magda Brumirska Zielińska
Trenerka wiodąca. W Fundacji Katarynka koordynatorka projektów. Z wykształcenia dziennikarka (specjalizacje: public relations, projektowanie komunikacji) i psycholog (realizowane ścieżki edukacyjne z zakresu psychologii biznesu i twórczości). Pracowała przy organizacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016; W Strefie Kultury Wrocław była odpowiedzialna za wrocławski program wydawniczy, a także była koordynatorką dostępności. W 2019 roku koordynowała współpracę z artystami z niepełnosprawnościami podczas realizacji Sylwester Wrocław Respect 2019. Wśród jej pól zainteresowań znajdują się przede wszystkim Polski Język Migowy i dostępność cyfrowa. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Magdalena Dudowicz
Wieloletnia konsultantka audiodeskrypcji filmowych, teatralnych oraz do dzieł sztuki. Osoba z niepełnosprawnością wzroku. Posiada wykształcenie ekonomiczne. Związana z płockim Stowarzyszeniem De Facto. W Fundacji Katarynka konsultuje audiodeskrypcje oraz odpowiada za kontakty z użytkownikami portalu Adapter – jedynego w Polsce serwisu filmowego dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Doświadczona w prowadzeniu szkoleń z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i tekstów alternatywnych.

Mariusz Trzeciakiewicz
Politolog, Prezes Fundacji Katarynka, sygnatariusz programu Dostępność Plus. Specjalista ds produkcji audio-video. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją materiałów multimedialnych (filmów, animacji, spotów) pod kątem ich przystosowywania do potrzeb widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Jego działania obejmują cały cykl produkcyjny dostosowania, od pozyskiwania kopii filmowych z Centralnego Repozytorium Filmowego, czy innych dystrybutorów aż do finalnej produkcji i osadzenia materiałów na serwerach internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i napisów rozszerzonych.

Narzędzia wykorzystywane przez osoby uczestniczące podczas warsztatów:

– dowolny edytor tekstu lub kartka i długopis
– darmowy program Subtitle Edit

Osoby biorące udział w warsztatach proszone są o zainstalowanie programu Subtitle Edit przed szkoleniem.

– strony internetowe instytucji, które reprezentują osoby biorące udział w warsztatach

Materiały wykorzystywane podczas warsztatów:

– fotografie, grafiki, infografiki, krótkie nagrania filmowe zapewnione przez organizatora oraz uczestników warsztatów

Narzędzia internetowe omawiane podczas warsztatów:

– Facebook,

– Instagram,

– Twitter,

– Youtube,

– WordPress

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.