Edukacja kulturalna, pomoc w adaptacji, wspólne czytanie bajek, warsztaty artystyczno-kreatywne – to tylko niektóre z elementów programu „Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie”, którego Instytut Kultury Miejskiej jest lokalnym operatorem. Dofinansowanie w tym roku otrzyma 8 projektów, 4 zgłoszone przez początkujących realizatorów i 4 przez doświadczonych animatorów kultury.

Na konkurs wpłynęło 18 wniosków, w tym 10 od doświadczonych wnioskodawców oraz 8 od początkujących. Ocena przebiegała dwuetapowo. Pierwszym etapem była ocena formalna, drugim merytoryczna. Każdy z wniosków był oceniany w 100-punktowej skali. Komisja oceniała na ile dane działanie zrealizuje cel konkursu, jakim jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

Warunkiem składania aplikacji w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie” było uczestnictwo w szkoleniach obligatoryjnych, które odbyły się w edycjach 2019-2020 lub wzięcie udziału w tegorocznych warsztatach z tworzenia i realizacji projektów (22-25 marca), konsultacji wniosków (26 marca) i metod włączających w pracy z dziećmi i młodzieżą (27 marca). 

Całkowity budżet dofinansowanych działań wynosi 76500 zł. Nagrodzone projekty to:

Sztuka Emocji, realizowany przez koło naukowe Tygiel działające przy Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim, dofinansowanie: 11000,00 zł.

Projekt skierowany do osób korzystających z terapii w Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz członków grup wsparcia z Trójmiasta. Planowany jest cykl warsztatów, podczas którego uczestnicy stworzą płaskorzeźby z metalu i gipsu. Na koniec odbędzie się  wystawa prac.

Poczytam Ci, kotku, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku (Dyrektor Mariola Cyranek), Fundację Kotikowo oraz Fundację Społecznie Bezpieczni (Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców), dofinansowanie: 4468,00 zł.

Projekt skierowany do dzieci imigrantów, dla których adaptacja w nowym miejscu zamieszkania bywa trudna. W ramach projektu dzieci będą mogły zapomnieć o swoich problemach, zmartwieniach i stresach dzięki kontaktowi z literaturą oraz terapeutycznemu obcowaniu z kotami. Dwunastka dzieci imigrantów w różnym wieku (6-13 lat) będzie czytać książki w języku polskim podopiecznym kociej fundacji. Młodzi uczestnicy będą także mogli własnoręcznie wykonać zabawki dla swoich podopiecznych.

„Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy, realizowany przez Roberta Cyrta (Superaktywny Nauczyciel Pomorza 2019, pracujący w XX LO w Gdańsku) oraz STOWARZYSZENIE BABIZNA, dofinansowanie: 11032,00 zł.

Projekt, który ma na celu edukowanie młodych ludzi na temat kultury i historii Trójmiasta poprzez stworzenie słuchowisk na podstawie lokalnych legend oraz opracowania scenariusza zajęć z ich wykorzystaniem. Planowane jest napisanie scenariuszy słuchowisk na podstawie wybranych legend napisanych m.in przez Jerzego Sampa. Następnie zostaną przygotowane oraz nagrane 3 słuchowiska. Kolejnym etapem jest opracowanie scenariusza zajęć, który będzie mógł być wykorzystany przez nauczycieli podczas lekcji dydaktycznych m.in. na języku polskim, wiedzy o kulturze, historii, godzinie wychowawczej.

STREET ART #emocje #sztuka #zmiana, realizowany przez Szkołę Podstawową w Debrznie oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, dofinansowanie: 11200,00 zł.

Projekt skierowany do młodzieży z Debrzna, przewiduje namalowanie muralu z artystami oraz zorganizowaniu finałowego happeningu. Dzięki tym działaniom młodzi pokażą mieszkańcom, że język sztuki jest uniwersalny, a ich działania niosą pozytywne zmiany i nie są wandalizmem. Przewidziane są także warsztaty, na których uczestnicy zintegrują się i rozwiną twórcze myślenie, dowiedzą się czym jest sztuka ulicy i wyruszą w przestrzeń miasta na kreatywny spacer.Finałem będzie prezentacja połączona z happeningiem (taniec oraz sonda uliczna z mieszkańcami na temat street art oraz nowego muralu).

RYsuj i czytaj z BAbcią – RY-BA, dofinansowanie: 9800,00 zł.

Cykl międzypokoleniowych spotkań, podczas których, dzieciom będą czytane bajki napisane przez Joannę Bień. Słuchając bajek młodzi uczestnicy będą robili rysunki, z których finalnie stworzona zostanie książka z ilustracjami. Planowane jest także zorganizowanie warsztatów – RYBA – „RYsuj i czytaj z BAbcią”,  które poprowadzi Agnieszka Halama, certyfikowana trenerka psychologicznego warsztatu grupowego oraz myślenia wizualnego. Uczestnicy warsztatów poznają techniki szybkiego i prostego rysowania pobudzając w sobie pokłady kreatywności. Podczas spotkań międzypokoleniowych na wolnym powietrzu będą prowadzone gry i zabawy związane z treścią czytanych bajek. Seniorzy przypomną swoje zabawy z lat dziecięcych, a wspólne ich odtworzenie będzie okazją do wzajemnego poznania się dzieci i seniorów. 

„O czym bursztyn bałtycki opowiada… czy wiesz, że…”, realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Miszewie oraz Teatr Jantark, dofinansowanie: 9000,00 zł.

Projekt zakłada działania warsztatowe dla dzieci w wieku 7 -13 lat z małej wiejskiej szkoły w Miszewie zmierzające do merytorycznego przygotowania scenariuszy cyklu sześciu spotkań wideo z bursztynem oraz ich realizację. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy umożliwią dzieciom zdobycie wiedzy nie tylko na temat bursztynu, ale też wielu technik potrzebnych do realizacji zadania, takich jak: pisanie scenariusza i realizacja działań zmierzających do ich nagrania. Projekt  zrealizowany zostanie wspólnie z dziećmi z Teatru dziecięcego Teatru Jantark, czyli uczniami w wieku szkolnym z kaszubskich peryferii aglomeracji Trójmiejskiej. Stworzone przez nich scenariusze powstaną na bazie sześciu wątków tematycznych, które przybliżą ich rówieśnikom, czym jest złoto Bałtyku. Na ich bazie nagrane zostaną realizacje wideo.

W skali wyobraźni – letnie warsztaty artystyczno-kreatywne, realizowany przez Dom na Skraju w Nowym Porcie, dofinansowanie: 10000,00 zł.

Projekt zakłada dwutygodniowe warsztaty artystyczno-kreatywne, realizowane w Domu na Skraju, w dzielnicy Gdańsk Nowy Port. Efektem zajęć będzie model placówki w skali 1:10, który posłuży jako dom dla jeży, które są częstymi gośćmi ogrodu. Oprócz tego, dzięki warsztatom, dzieci będą mogły zmierzyć się z zadaniem stworzenia wizualizacji przyszłości wybranych budynków znajdujących się w dzielnicy Nowy Port. Będą one korzystały z archiwalnych zdjęć oraz wizji lokalnej. Finałem całego projektu będzie wernisaż i piknik z udziałem rodziców, gdzie zaprezentowane zostaną powstałe wizje przyszłości.

Warsztaty dla młodzieży „Uwolnij wnętrze”, realizowany przez  IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, dofinansowanie: 10000,00 zł.

Projekt zakłada realizację w dwóch klasach IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni cyklu zajęć, które poprzez alternatywny sposób, jakim jest edukacja przez sztukę, przygotowują młodzież do wystąpień publicznych i prezentacji. Planowane są dwa panele: praca nad ciałem oraz nad emisją i techniką aktorską (prowadzenie: Janusz Bazylewicz – śpiewak operowy) oraz praca nad emocjami na scenie (prowadzenie: Jan „Elf” Czerwiński – beatboxer i konferansjer). Efektem pracy będzie zarejestrowanie powstałego podczas warsztatów utworu muzycznego w formule „circle song”. Do utworu, młodzież z wszystkich czterech grup, nagra teledysk a całość zostanie udostępniona on-line na stronie stowarzyszenia i profilu w mediach społecznościowych.

Projekt Bardzo Młoda Kultura stawia na budowanie mostów pomiędzy sektorami kultury i edukacji. Poprzez wspólne działania, chce wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność. Celem Bardzo Młodej Kultury jest także rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, a jego wojewódzkim operatorem jest Instytut Kultury Miejskiej.

Powiązane projekty