W Gdańsku rusza program rezydencji literackich skierowany do pisarzy i pisarek oraz tłumaczy i tłumaczek z Polski, a także autorów i autorek z Białorusi.  Instytut Kultury Miejskiej ogłasza nabór, w którym zostanie wyłonionych troje rezydentów na pobyty w Gdańsku o długości od 4 do 8 tygodni. Nabór trwa do 29 sierpnia 2021 r.   

Program “Rezydencje Literackie” realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.   Więcej szczegółów na stronie http://literaryresidenciespoland.pl  

Rezydentom zostanie zapewnione mieszkanie w Śródmieściu Gdańska, wsparcie merytoryczne i logistyczne, honorarium w wysokości do 3000 zł brutto miesięcznie. Goście zostaną też włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia kilku tygodni w Gdańsku na pracy twórczej oraz poznania lokalnej sceny artystycznej.   

Wśród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłoni komisja w składzie: Aleksandra Szymańska (Instytut Kultury Miejskiej), Ana Matusevič (Instytut Kultury Miejskiej), Isabela Morska (Stowarzyszenie Unia Literacka), Małgorzata Glasenapp (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury). 

Do 29 sierpnia 2021 r. trwają trzy nabory skierowane do autorów i autorek z Polski i Białorusi oraz tłumaczy i tłumaczek z Polski, którzy spełniają następujące kryteria:   

– mają na swoim koncie co najmniej jedną wydaną drukiem książkę, tom poetycki lub tłumaczenie, 
– komunikują się w języku polskim, angielskim lub rosyjskim,  
– pracują aktualnie nad projektem literackim.  

W tym roku o rezydencję dla tłumaczy mogą starać się tłumacze i tłumaczki przekładające z języka słoweńskiego, ukraińskiego, albańskiego i czeskiego.  

Rezydencja dla twórców z Białorusi jest jednocześnie częścią programu Art. Rezydencje – Białoruś, w którym od marca br. solidarnie współpracuje kilkadziesiąt organizacji kultury w całej Polsce, w tym Instytut Kultury Miejskiej.   

Okresy rezydencji:  

  • rezydencja dla tłumaczy i tłumaczek: 1 miesiąc kalendarzowy (w okresie od 1 do 31 października)  
  • rezydencja dla pisarzy i pisarek z Polski: 2 miesiące kalendarzowe (w okresie od 1 października do 30 listopada)  
  • rezydencja dla autorów i autorek z Białorusi: 2 miesiące kalendarzowe (w okresie od 1 października do 30 listopada)  

Jak aplikować?  

Zgłoszenie należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: rezydencje@ikm.gda.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać:  
– wypełniony formularz,  
– CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich,  
– list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres Rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),  
– fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 10 stron A4).   

Pobierz regulamin programu: regulamin w jęz. polskim | regulamin w jęz. rosyjskim | regulamin w jęz. białoruskim
Pobierz formularz zgłoszeniowy: formularz w jęz. polskim-angielskim-białoruskim | formularz w jęz. rosyjskim

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 września 2021 r.