Instytut Kultury Miejskiej ogłasza drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich, skierowanych do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W naborze, który potrwa do 24 lipca, wyłonionych zostanie czworo rezydentów na czterotygodniowe pobyty w Gdańsku. Program „Rezydencje Literackie” realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  

Rezydentom zostanie zapewnione mieszkanie, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 3000 zł brutto miesięcznie. Goście zostaną także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia tutaj kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłoni komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. 

Więcej szczegółów o programie na stronie: www.literaryresidenciespoland.pl

Rezydencja dla autorek i autorów z Białorusi i Ukrainy 

Nabór jest skierowany do autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, którzy: 

– wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki, 

– pracują aktualnie nad projektem literackim, 

Rezydencja dla tłumaczek i tłumaczy z Polski 

Nabór jest skierowany do tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski, którzy:  

– mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład, 

– pracują aktualnie nad projektem przekładowym. 

W tym roku szczególnie zachęcamy do aplikowania tłumaczy i tłumaczki przekładających dramaty.    

Rezydencja humanistyczna  

Swoje zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej kierujemy do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku. Chcielibyśmy, by powstała biografia tej niezwykłej kobiety, skupiona zarówno na opowieści o jej intelektualnych poszukiwaniach i fascynacjach, jak i na próbie dotarcia do ukrytego przez lata przed oczami ciekawskich życia prywatnego Janion, a także zrozumienia jej drogi twórczej, decyzji i wyborów. 

Nabór skierowany jest do badaczy i badaczek życia i twórczości Marii Janion, którzy:  

– opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe, 

– pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z życiem i twórczością Marii Janion.  

Okresy rezydencji:   

• 1-29 września 2022 r. (rezydencja humanistyczna) 

• 1-30 października 2022 r. (rezydencja ukraińska) 

• 3-30 listopada 2022 r. (rezydencja dla tłumaczy i tłumaczek) 

• 2-30 grudnia 2022 r. (rezydencja białoruska) 

Jak aplikować?   

Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do 24 lipca 2022 r. na adres: rezydencje@ikm.gda.pl. 

Zgłoszenie powinno zawierać:   

– wypełniony formularz,   

– CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub prac naukowych, 

– list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),   

– fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 8 stron A4).    

Regulamin programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.literaryresidenciespoland.pl oraz poniżej:
Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 sierpnia 2022 r.   

Film podsumowujący ubiegłoroczne rezydencje literackie w Gdańsku: https://www.youtube.com/watch?v=DGIjkGiCx04  

Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej  

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska