Instytut Kultury Miejskiej razem z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury zapraszają przyszłych i początkujących tłumaczy i tłumaczki literatury ukraińskiej na język polski do udziału w warsztatach mistrzowskich z Anną Korzeniowską-Bihun – tłumaczka literatury ukraińskiej oraz filmów w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim. Towarzyszą one Gdańskim Spotkaniom Literackim Odnalezione w Tłumaczeniu 2023 i skupią się na przekładzie ukraińskiego dramatu.  

Formuła warsztatów jest hybrydowa. Zakłada dwa spotkania online – wykład połączony z dyskusją nad przekładem, spotkanie z członkami Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury oraz warsztaty na żywo, które odbędą się w Gdańsku, podczas Odnalezionego w tłumaczeniu.  

Propozycja skierowana jest do studentów i studentek, doktorantów i doktorantek studiów specjalizujących się w przekładzie z języka ukraińskiego oraz początkujących tłumaczy i tłumaczek literatury ukraińskiej (z maksymalnie jedną publikacją przekładu na koncie).  

Osoby, które wezmą udział w warsztatach otrzymają także zaproszenia na uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, która odbędzie się 21 kwietnia w Gdańsku.  

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki zostaną wyłonieni przez Organizatora oraz prowadzącą na podstawie przesłanej próbki przekładu i krótkiego listu motywacyjnego. 

Harmonogram spotkań:  

13 kwietnia, godz. 12:00 – 15:00 – pierwsza część warsztatów z przekładu, która odbędzie się online. 

(data do potwierdzenia) – branżowe spotkanie online ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. 

20 kwietnia, godz. 11:00 – 16.00 – druga część warsztatów z przekładu, która odbędzie się na żywo w Gdańsku.  

Wszystkie trzy spotkania są częścią integralną warsztatów, dlatego zgłaszając się na warsztaty należy uwzględnić udział w spotkaniach w każdym z powyższych terminów. 

Na zgłoszenia czekamy do 6 marca, do godz. 12:00 w południe (CET) pod adresem mailowym warsztaty@odnalezionewtlumaczeniu.pl

W zgłoszeniu należy przesłać:

– swoje imię i nazwisko, adres mailowy ora numer telefonu;

– próbkę przekładu (załącznik do pobrania); Pobierz

– krótki list motywacyjny z informacją o wykształceniu i doświadczeniu translatorskim;
– zgodę na wykorzystanie danych osobowych w rekrutacji w postaci dopisku:

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Instytutu Kultury Miejskiejoraz niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie naboru na warsztaty mistrzowskie organizowane przez IKM w ramach Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w Tłumaczeniu.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 13 marca 2023r. na stronie www.odnalezionewtlumaczeniu.pl.

O prowadzącej:  

Anna Korzeniowska-Bihun, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (1997) i Katedry Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Tłumaczka literatury ukraińskiej oraz filmów w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim. Członkini Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w edycji 2023. 

Organizatorami warsztatów są Instytut Kultury Miejskiej i Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Partnerem warsztatów jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.