Metropolitanka herstoryczny projekt (z ang. her story – „jej historia”, w przeciwieństwie do his story – „jego historia”), opowiadający o roli kobiet w historii realizujemy już 10 lat! Wizualny projekty artystyczny Metropolitanka realizowany jest przez pracownie Kierunku Intermedia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Grupę Społeczną Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Zapraszamy na wernisaż prac, dyskusje oraz pokazy filmowe towarzyszące tej rocznicy.  

Inspiracją do powstawania prac jest wielowątkowa herstoryczna opowieść o trójmiejskiej metropolii, którą buduje IKM poprzez spacery pokazujące pracowniczki, artystki i działaczki związane ze Stocznią Gdańską, archiwa cyfrowe, aplikacje, słuchowiska czy biogramy Pomorzanek zebrane na 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Więcej: http://metropolitanka.ikm.gda.pl/

Herstoria to nie tylko przepisywanie dominującej męskocentrycznej historii, to przede wszystkim przewartościowywanie i docenianie. Docenianie kobiet i osób pominiętych przez oficjalną historię, docenianie pracy opiekuńczej, której zawdzięczamy trwanie świata bardziej niż bohaterom wojen, docenianie tego co społecznie niewidoczne i dotychczas nie eksponowane na pomnikach. Docenianie różnorodności, równości, cielesności, seksualności, praw reprodukcyjnych. Negocjowanie ról społecznych. A także wyrażanie bólu i niezgody wobec praktyk dyskryminacyjnych i wykluczających. 

Herstorie, do których od 10 lat zaprasza projekt Metropolitanka, to historie opowiadane z perspektywy kobiet, mają pełniej odmalować dzieje trójmiejskiej metropolii, a także całego regionu pomorskiego. Zapraszamy na wystawę oraz pokazy filmowe z panelem dyskusyjnym upamiętniającą tę rocznicę. 

23.03 Wernisaż wystawy prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku z okazji 10 lat wizualnego projektu herstorycznego 

Osoby artystyczne:

Marta Adamska, Oliwia Bebłocińska, Marcel Bielecki, Ewa Bolt, Marta Braun, Maria Bukowska, Bogna Burska, Anna Chabowska, Michalina Chwalisz, Maria Domżalska, ECHO (Paulina Litaniuk i Olga Stachowiak), Marta Firyn, Veronica Havlatowa, Martyna Jastrzębska, Marcela Kolasa, Oliwia Karnacewicz, Paweł Kasprzak, Kinga Kossobucka, Agata Kościołowska, Michał Kowalczys, Kacper Krajewski, Kajetan Krawczyk, Piotr Krauze, Marta Kubiś, Aleksandra Kucewicz, Anka Leśniak, Mac Lewandowski, Paulina Litaniuk, Karolina Łosińska, Honorata Martin, Zosia Martin, Dominika Michałowska, Edyta Mielewczyk, Emilia Muśko, Anna Olejniczak, Sara Pankowska, Kinga Pałczyńska, Katarzyna Pieciukonis, Józefina Radtke, Emilia Rodziewicz, Kacper Ropelski, Dominik Sadowski, Maciek Salamon, Monika Sikorska, Weronika Sikorska, Marta Smerecka, Karolina Sokólska, Gabriela Sołtysiak, Kacper Sowiński, Olga Stachowiak, Marta Stankiewicz, Julia Stefańska, Urszula Stępień, Alicja Sukiennik, Marianna Sykutera, Anna Szejbut, Milla Tomasik, Alicja Wiktoruk, Aleksandra Żuk 

Kalendarz

Wystawie towarzyszą: 

24.03 Metropolitanka – Afterparty

DJ/VJ sety i pokaz performance piątki osób studiujących gdańskie Intermedia. Olga Stachowiak – organizacja sprzętu / DJ set, Mac Lewandowski – osoba kuratorująca performance / DJ set, Maria Bukowska – kierowca / DJ set, Paulina Litaniuk – organizacja miejsca / VJ set. Start godz. 19.00, pokazy performance 19.00-21.00, osoby performujące: Anna Chabowska, Marta Kubiś, Michał Kowalczys, Mac Lewandowski, Józefina Radtke. DJ sety: 21.00-22.00 ALLG, 22.00-23.00 DiV4ᵀᴺ, 23.00-24.00 LARI$$A, 00.00-1:00 B2B2B, VJ: SVP. 

Kalendarz

30.03 Pokazy prac wideo i panel dyskusyjny

Pokaz filmów obejmie prace z projektu Metropolitanka, selekcję video-artów z HER Docs oraz z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Pokazom będzie towarzyszył panel dyskusyjny, w którym udział wezmą artystki prowadzące pracownie w ramach Metropolitanki: Bogna Burska, Martyna Jastrzębska, Honorata Martin i Anka Leśniak oraz kuratorka Aleksandra Grzonkowska i artystka Weronika Zalewska. Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. 

Kalendarz