W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej zaprasza we wrześniu na pierwszą, gdańską edycję Roztańczonych Rodzin. To pionierski w Polsce program z obszaru tańca eksperymentalnego przeznaczony dla dzieci i rodzin, tworzony we współpracy z Fundacją Performat. Do współtworzenia tego przedsięwzięcia zapraszamy osoby pracujące w obszarze tańca współczesnego i choreografii dla dzieci i rodzin. Zajęcia trwać będą od września do grudnia 2023.

WYNIKI NABORU – [kliknij tutaj]


Masz pomysł na poprowadzenie rodzinnych warsztatów tanecznych według autorskiego scenariusza i posiadasz doświadczenie w pracy edukacyjnej? Zapraszamy Cię do przesłania zgłoszenia! Propozycje spotkań powinny być zbudowane wokół idei podmiotowego traktowania i czynnego udziału dzieci i bliskich im dorosłych.

„Program Roztańczone Rodziny jest wyraźnym gestem akcentującym ogromną wagę wczesnych doświadczeń artystycznych, które owocują otwartą i krytyczną postawą wobec sztuki, obudzeniem potrzeby codziennego uczestnictwa w kulturze, kreatywnością, wzrostem poszanowania różnorodności (międzypokoleniowej oraz cielesnej) każdego człowieka oraz umocnieniem więzi rodzinnych” – opisuje Hanna Bylka-Kanecka, opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny.

Warsztaty mogą opierać się na różnych praktykach somatycznych i improwizacji ruchowej, a także wykorzystywać inne metody pracy międzygeneracyjnej. Ich odbiorcami będą rodziny z dziećmi w wybranym przedziale wiekowym (do 12. roku życia).

Zależy nam na propozycjach wydarzeń sprzyjających integracji międzypokoleniowej i posiadających potencjał pogłębiania więzi rodzinnych oraz świadomej pracy z ciałem.

Osoby aplikujące zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką programu Roztańczone Rodziny poprzez:

–   odwiedziny strony internetowej:
www.roztanczonerodziny.pl
–   lekturę dwujęzycznej (polsko-angielskiej) publikacji „Ruchome dialogi”:
https://roztanczonerodziny.pl/wp-content/uploads/ruchome-dialogi.pdf
–   wizytę w Media-Biblio-tece Roztańczonych Rodzin:
https://roztanczonerodziny.pl/media-biblio-teka/

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

● imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
● tytuł i opis warsztatu (obszar tematyczny, metodologia / sposób prowadzenia warsztatu) – objętość do 1500 znaków;
● informacje o grupie odbiorczej (liczba osób, przedział wiekowy uczestniczących dzieci);
● ewentualne zapotrzebowanie techniczne;
● preferowane daty przeprowadzenia warsztatu (spośród wskazanych poniżej);
● biogram osoby prowadzącej – objętość do 500 znaków (oraz opcjonalnie adresy strony WWW, mediów społecznościowych, linki do prac);

Warsztaty odbywać się będą w Gdańsku w niedziele w terminach:
24 września;
1, 8, 15, 22, 29 października;
12, 19, 26 listopada;
3 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe warunki zgłoszeń i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w regulaminie.

Każda osoba może zgłosić jedną propozycję warsztatową, a wyłonimy maksymalnie dziesięć zgłoszeń. Przewidywane wynagrodzenie wynosi 400 zł brutto za 90-minutowy warsztat. Formuła projektu zakłada możliwość przeprowadzenia 90-minutowego warsztatu dwukrotnie w ciągu tego samego dnia.
IKM zapewnia prowadzącym noclegi w czasie trwania warsztatu oraz zwrot kosztów podróży do Gdańska (do wysokości ceny biletu 2. klasy PKP).

Zgłoszenie przez Google Forms należy wysyłać do 28 sierpnia 2023 roku.
Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie do 5 września 2023 roku.

WYNIKI NABORU – [kliknij tutaj]

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl.

Link do regulaminu: REGULAMIN

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru i nadsyłania zgłoszeń!

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program Roztańczone Rodziny w Gdańsku jest realizowany we współpracy z Fundacją Performat.

Projekt Roztańczone Rodziny jest kontynuacją programu „Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci – Roztańczone Rodziny” realizowanego przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w latach 2011–2021, a w latach 2020–2022 przez Teatr Polski w Poznaniu. W 2023 roku projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Teatrem Ochoty im. Jana i Haliny Machulskich w Warszawie oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Operatorem projektu jest Fundacja Performat. Opieka merytoryczna nad programem: Hanna Bylka-Kanecka.

Fundacja Performat zajmuje się edukacją taneczną i przywiązuje dużą wartość do rozwijania świadomości tanecznej wśród najmłodszych i ich rodzin. Prezentując metody pracy z dziećmi za pomocą narzędzi tanecznych i choreograficznych oraz rozwijając artystyczne projekty wielopokoleniowe, w tym program Roztańczone Rodziny, Fundacja zachęca do rodzinnej zabawy, ale też do kształcenia grona eksperckiego edukatorów i edukatorek oraz pedagogów i pedagożek pracy z rodzinami.