W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do nadsyłania propozycji warsztatowych podejmujących tematykę odpoczynku i troski o siebie. Celem zajęć jest zapobieganie wypaleniu w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty odbywać się będą od października do listopada 2023.

WYNIKI NABORU – [kliknij tutaj]

Do udziału w naborze propozycji zachęcamy osoby z doświadczeniem w pracy z różnymi metodami wspierającymi kondycję psychofizyczną ludzi, np. działaniami opartymi na podejściu choreograficznym, relaksacji, radzeniu sobie ze stresem, kreatywnym samorozwoju, praktykach pozytywnej komunikacji czy alternatywnych sposobach osiągania głębokiego odpoczynku.

Swoje propozycje można zgłaszać w ramach dwóch cykli warsztatowych:

 1. Warsztaty dla rodziców oraz opiekunek i opiekunów

Szukamy pomysłów na realizację działań wspomagających dobrostan ww. osób, które często pełnią funkcje opiekuńcze i artystyczne, a nie znajdują wsparcia i czasu na realizację własnych potrzeb rozwoju i samoopieki. Spotkania adresowane będą do osób dorosłych potrzebujących uzupełnić swoje zasoby niezbędne do sprawowania opieki nad innym osobami.

Propozycje warsztatowe mogą być skierowane do konkretnej grupy osób (np. rodziców, dziadków, międzypokoleniowej grupy osób, osób ze szczególnymi potrzebami, osób opiekujących się zawodowo).

 1. Warsztaty dla kadr kultury

Celem cyklu jest wspieranie kadr kultury we wzmacnianiu dobrostanu psychofizycznego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, a także dzielenie się dobrymi praktykami, rozwijanie efektywnych narzędzi komunikacji zawodowej oraz modeli zrównoważonej produkcji działań w sektorze kreatywnym.

Propozycje warsztatowe powinny być skierowane do osób zawodowo zajmujących się produkcją, organizacją, koordynacją lub kierowaniem projektami kulturalnymi.


W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie wybranego cyklu warsztatowego (opisy cyklu 1. i cyklu 2. – patrz powyżej);
 • tytuł i opis warsztatu (metodologia / sposób prowadzenia warsztatu) – objętość do 1500 znaków;
 • biogram osoby prowadzącej – objętość do 500 znaków (oraz opcjonalnie adresy strony WWW, mediów społecznościowych, linki do zrealizowanych działań);
 • informacje o grupie odbiorczej (grupa docelowa, wiek i liczba osób);
 • planowany czas trwania warsztatu (od 1,5 godz. do 3 godz.);
 • ewentualne zapotrzebowanie techniczne;
 • preferowane daty w danym cyklu warsztatowym (spośród wskazanych poniżej);
 • inne uwagi.


Terminy planowanych warsztatów:

 1. Warsztaty dla rodziców oraz opiekunek i opiekunów w niedziele w terminach:
  8, 13, 22 października,
  19, 26 listopada 2023;
 2. Warsztaty dla kadr kultury w piątki w terminach:
  6 i 20 października,
  10 i 24 listopada,
  8 grudnia 2023.


Szczegółowe warunki zgłoszeń i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w regulaminie. Każda osoba może zgłosić do dwóch propozycji warsztatowych, spośród których wyłonimy maksymalnie dziesięć zgłoszeń. Zakładany czas trwania pojedynczego warsztatu wynosi od 1,5 godz. do 3 godz.
Przewidywane wynagrodzenie to 400 zł brutto za 90-minutowy segment warsztatowy. IKM zapewnia prowadzącym noclegi w czasie trwania warsztatu oraz zwrot kosztów podróży do Gdańska (do wysokości ceny biletu 2. klasy PKP).


Zgłoszenie przez Google Forms należy wysyłać do 10 września 2023r. [koniec zapisów]
Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie 18.09.

WYNIKI NABORU – [kliknij tutaj]

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl 

Link do regulaminu: REGULAMIN

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru i nadsyłania zgłoszeń!

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.