Szkolenia IKM

Merytoryczni prowadzący, użyteczne narzędzia, dzielenie się wiedzą, teoria poparta przykładami, praktyczne ćwiczenia, nowe sposoby pracy i prowadzenia projektów kulturalnych – to niektóre z atutów szkoleń Instytutu Kultury Miejskiej, o których w ankietach ewaluacyjnych mówią uczestnicy i uczestniczki. Od września 2017 IKM jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, co wiąże się m.in. z prawem do wystawiania certyfikatów. Zapoznaj się z ofertą szkoleniową IKM! 

Zobacz wszystkie najbliższe szkolenia kalendarium IKM >>>

KaWa – Kulturalna Wymiana jest cyklem warsztatów, na których w przyjaznej, kameralnej atmosferze, przy kawie i kanapkach spotykają się animatorzy, edukatorzy, pracownicy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, osoby prowadzące własną działalność związaną z kulturą, blogerzy i wszystkie osoby chcące dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu nowych technologii w kulturze. Wrześniowa Kulturalna Wymiana to duża dawka inspiracji z zakresu pomocnych w promocji projektów kulturalnych aplikacji, myślenia wizualnego i projektowania prostych grafik. Najbliższe wydarzenia: Myślenie Wizualne z Jadźka Rysuje -27.09.2017 (zapisy zakończone) i Graficzne ABC z Moniką Serafin – 28.09.2017, zapisy:  https://grafikaabc.evenea.pl/. Październik: Efektywna burza mózgów, jak ją poprowadzić? 20.10, godz. 9.00 – 15.00. Prowadzenie: Małgorzata Wiśniowska (zapisy ruszą 2.10). W  przygotowaniu: Dobre praktyki współpracy kultury i mediów. Patronaty medialne, prowadzenie: Marta Szadowiak z Projekt PR.

Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Cykl szkoleń skupia się na wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu. Najbliższe szkolenia z kształtowania wizerunku organizacji i relacji z mediami oraz komunikacji w internecie już w październiku: www.ikm.gda.pl/projekt/akademia-active-citizens/.

Kultura Spotyka Biznes, to projekt, który służy przełamaniu barier i poszerzeniu kompetencji sektora kultury i biznesu. Tworzy nową sieć kontaktów, inspiruje i rozbudza kreatywność uczestników projektu. Podczas szkoleń profesjonaliści dzielą się swoją wiedzą w ramach serii warsztatów, spotkań dyskusyjnych, konsultacji. Wymiana doświadczeń odbywa się w interesujących miejscach: pracowniach artystycznych, klubokawiarniach oraz przestrzeniach coworkingowych. www.kulturaspotykabiznes.pl

Sieć kultury to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową w regionie. Celem jest podniesienie jakości działań animatorów kultury, nauczycieli i edukatorów oraz pomóc w nawiązaniu partnerstw między placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi. W ramach Sieci Kultury prowadzone są konkursy grantowe, giełdy pomysłów, szkolenia i konsultacje. Sieci kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”. www.sieckultury.pl.

Medialab Gdańsk łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. Tworzy przestrzeń eksperymentu i współpracy, dzielenia się wiedzą, i poszukiwania rozwiązań. Działania Medialabu promują odpowiedzialne wykorzystania nowych mediów i technologii dla rozwoju kultury i rozwoju społecznego. Czyli? Między innymi wyposażamy kadry kultury w przydatne narzędzia i kompetencje podczas zajęć Akademii Nowych Mediów (część szkoleń dostępna jest online na stronie: http://szkolenia.ikm.gda.pl/). Promujemy Gdańsk przez „Wyszukane” pamiątki z wzorami zaczerpniętymi z domeny publicznej. We współpracy z Biblioteką Gdańską PAN stworzyliśmy portal www.PANKreator.org. Materiały podsumowujące projekty dostępne są na: www.repozytorium.ikm.gda.pl.

Konferencja Marketing w Kulturze. Komunikacja-trendy-praktyka to dwudniowe, ogólnopolskie wydarzenie dla przedstawicieli instytucji kultury, NGO i organizacji nieformalnych, praktyków kultury, menedżerów public relations, projektów promocyjnych i mediów społecznościowych. Każda edycja konferencji gromadzi niemal 400 uczestników z całej Polski. To okazja do spotkania i dyskusji o wyzwaniach, z jakimi mierzą się osoby zajmujące się komunikacją działań i wydarzeń kulturalnych w codziennej pracy. Uczestnicy biorą udział w inspirujących prelekcjach, a także warsztatach prowadzonych przez praktyków z dziedziny m.in. marketingu, promocji i nowych mediów. www.marketingwkulturze.ikm.gda.pl.

Instytut Kultury Miejskiej jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. RIS nr 2.22/00102/2017.

Nadchodzące szkolenia

Brak nadchodzących wydarzeń.