Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 12 godz.), które odbywają się od 2013 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16-20 osób.Najbliższe warsztaty

  • 12-13 maja 2018 r. | Projektowanie usług z zastosowaniem metody design thinking | warsztaty | zapisy do 22.04

Projektowanie usług pozwala w usystematyzowany sposób kreować rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby odbiorców, i odbiorczyń. To proces, w którym zanim zaczniemy zastanawiać się co możemy zrobić, odpowiadamy na pytania po co i dla kogo. Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens Projektowanie usług z zastosowaniem metody design thinking, które odbedą się 12-13 maja w Gdańsku. Zapisy prowadzimy do 22 kwietnia.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowegoo (plik do ściągnięcia) , który  należy odesłać do 22.04.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24.04. 2018 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoba prowadząca:

Agnieszka Mróz – projektantka usług, moderatorka procesów kreatywnych, analityczka biznesowa. Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników, użytkowniczek. Projektowała rozwiązania dla korporacji, start-upów i małych firm, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Doświadczona moderatorka procesów i warsztatów opartych o metodologię service design i design thinking: w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziła ponad 1 000 godzin warsztatów.  Współpracowała m.in. z  Concordia Design, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Laboratorium Innowacji Społecznych, Inkubatorem Starter, Agencją Rozwoju Pomorza. Prowadzi zajęcia z projektowania usług na wybranych kierunkach studiów podyplomowych takich uczelni jak SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. Prelegentka na wielu konferencjach poświęconych tematyce service design m.in. Element Talks, Experience Camp, World Usability Day.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

  • 9-10 czerwca 2018 | Facylitacja włączająca – warsztaty dla osób pracujących z grupami | warsztaty| prowadzenie: Małgorzata Borowska

Facylitacja włączająca (CoResolve) zapewnia bezpieczne i ustrukturyzowane podejście w sytuacji różnicy zdań. Najbardziej wartościowa jest w niej możliwość przejścia poprzez (a nie ponad) to, co dzieli, do kreatywnych rozwiązań.

Celem warsztatów jest:

– zdobycie wiedzy o narzędziach facylitacji włączającej,

– zwiększenie rozumienia dynamiki grupowej w oporze, konflikcie i różnicy zdań,

– rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji zespołowych z wykorzystaniem różnicy zdań.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego [pobierz] Formularz należy odesłać do 27.05.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, Numer faxu: 58 760 72 15. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 29.05. 2018 r.

Małgorzata Borowska – facylitatorka i edukatorka z 14-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń komunikacyjnych. Certyfikowana trenerka STOP oraz facylitacji włączającej – jedna z dwóch osób posługujących się tą metodą w Polsce, dzięki wsparciu i zaangażowaniu Evens Foundation. Współautorka programu CoResolve Youth Speak, wykorzystującą CoResolve do pracy z różnicą zdań w zespołach klasowych. Prowadziła warsztaty z rozwiązywania konfliktów rówieśniczych dla młodzieży i rad pedagogicznych w szkołach wszystkich szczebli. Interesuje ją upełnomocnienie i włączający sposób pracy z grupami. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

WIĘCEJ INFORMACJI


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM

Kontakt

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2018