Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 16 godz.), które odbywają się w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16 osób. Zgłoszenia (formularze rekrutacyjne) przyjmujemy na adres: active.citizens@ikm.gda.pl.Najbliższe warsztaty

24-25 września „Komunikacja – asertywność” | Katarzyna Starowicz

Punktem wyjścia dla warsztatów KOMUNIKACJA-ASERTYWNOŚĆ jest zagadnienie granic – psychologicznych, emocjonalnych i fizycznych. Świadomość granic stanowi podstawę komunikacji opartej na wzajemnym poszanowaniu. Kolejnym istotnym elementem jest znaczenie komunikacji niewerbalnej i szeroko pojętej postawy ciała w budowaniu komunikatów spójnych. Warsztaty stanowią okazję do doświadczenia siebie w kontekście granic,  pozwolą na naukę i ćwiczenie komunikacji asertywnej z uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej.

Formularz zgłoszeniowy (należy odesłać do 18 września na adres: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub adres: Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15))

Osoba prowadząca:

Katarzyna Starowicz – jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychoterapeutką z doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Główny obszar mojej aktywności zawodowej to ambulatoryjna psychoterapia osób dorosłych, leczenie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości. Identyfikuję się jako psychoterapeutka pracująca w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

15 – 16 października „Diagnoza lokalna szyta na miarę” | Agata Urbanik

Formularz zgłoszeniowy (należy odesłać do 9 października 2016 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15)

Osoba prowadząca:

Agata Urbanik – Socjolożka, trenerka i facylitatorka. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Pole Dialogu. Absolwentka Instytutu Socjologii UW w ramach Kolegium MISH. Studiowała w Instytucie Studiów Społecznych UW im. Roberta B. Zajonca. Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu procesów partycypacyjnych, w których blisko współpracuje z grupami osób. Pracuje metodami warsztatowymi.


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM

Kontakt

Anna Urbańczyk

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016