Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 12 godz.), które odbywają się w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16-20 osób.Najbliższe warsztaty

Warsztaty 20 i 21 stycznia: Mindfulness (uważność) – warsztaty wprowadzające dla aktywistów i aktywistek

Podczas dwudniowych warsztatów (12 godzin) uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami uważności (Mindfulness), które, wprowadzone w życie codzienne, stanowią wsparcie w sytuacjach stresowych i pomagają żyć w sposób bardziej świadomy. Dają możliwość lepszego poznania samych siebie oraz kształtowania nowych, mniej automatycznych sposobów reagowania. Poruszymy także temat życzliwości wobec siebie, jako podejścia związanego z uważnością. Wielu z nas nie wie, w jaki sposób może wspierać samych siebie w sytuacjach wymagających, często nadmiernie siebie krytykując, co nie jest pomocne. Warsztaty pomogą zapoznać się z alternatywnymi sposobami potwierdzonymi naukowo.

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno – praktyczny. Zrozumiemy w jaki sposób umysł może przyczyniać się do wzrostu napięcia w życiu oraz co możemy zrobić aby to minimalizować.

Szkolenie odbędzie się 20 i 21 stycznia (sobota – niedziela), w godz. 10.00 – 17.00 i 10.00 – 15.00 w Gdańsku. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób.

Zapisy odbywają się za pomocą formularza.

POBIERZ

Formularz należy odesłać do 10 stycznia 2018r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Potwierdzenie udziału w warsztatach  osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 12 stycznia 2018. Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w pierwszym dniu szkolenia.

Osoba prowadząca: 

Monika Wądołowska – psycholożka, trenerka grupowa i nauczycielka uważności. Absolwentka warszawskiego SWPS, Laboratorium Psychoedukacji i szkoły nauczycieli uważności Breathworks w Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i z grupami, poznała pracę w korporacji oraz instytucjach pozarządowych. Obecnie związana z warszawskim Domem Rozwoju oraz Przestrzenią Mindfulness, gdzie prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne, warsztaty, praktykę otwartą i kursy Uważności (Mindfulness dla Zdrowia oraz Mindfulness na stres) w języku polskim oraz angielskim. Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Mindfulness.

Więcej informacji (dokument)

Warsztaty 24-25 lutego: Sprawiedliwość naprawcza – przywracanie dobrych relacji w grupie

Warsztaty mają zainspirować osoby uczestniczące do wprowadzenia narzędzi sprawiedliwości naprawczej w grupach, czy społecznościach, w których pracują. Szczególnie do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną. Prezentowane metody mają zastosowanie zarówno w szkole, jak i w innych grupach.

Szkolenie odbędzie się 24-25 lutego 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku.

Zapisy odbywają się za pomocą formularza:

POBIERZ

Formularz należy odesłać do 21 stycznia 2018r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Potwierdzenie udziału w warsztatach  osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 6 lutego 2018. Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w pierwszym dniu szkolenia.

Więcej informacji (dokument)

 


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM

Kontakt

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016