Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 16 godz.), które odbywają się w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16 osób. Zgłoszenia (formularze rekrutacyjne) przyjmujemy na adres: active.citizens@ikm.gda.pl.Najbliższe warsztaty

  • WARSZTATY Wizerunek organizacji pozarządowej w mediach, oczach partnerów i sponsorów oraz członków i członkiń | 30 września-1 października (sobota-niedziela) | godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) | Gdańsk

Po dwudniowych warsztatach uczestnicy i uczestniczki będą potrafili w tzw. teście windy (elevator pitch) przedstawić swoją organizację, napisać interesującą informację prasową i nawiązać kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami mediów. Dowiedzą się jak długofalowo działać by wzmacniać wizerunek swojej organizacji w oczach partnerów, patronów i sponsorów oraz poznają podstawy działań w sytuacjach kryzysowych. Warsztaty poprowadzi Marta Bednarska.

Zapisy na warsztaty odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać do 24 września 2017 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, numer faxu: 58 760 72 15.

Dokumenty do pobrania:

AC_wizerunek_formularz zgłoszeniowy

AC_wizerunek_organizacji_informacje

W dniach 14-15 października 2017 w ramach Akademii Active Citizens odbędą się warsztaty „Promocja i komunikacja organizacji w internecie”. Polecamy udział w obu warsztatach z komunikacji i promocji. Osoby, które zgłoszą się na oba szkolenia, będą mieć pierwszeństwo w rekrutacji.

  • WARSZTATYPromocja i komunikacja organizacji w internecie | 14-15 października (sobota-niedziela) | godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) | Gdańsk

Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne narzędzia i wiedzę do stworzenia skutecznej komunikacji i promocji swojej organizacji w internecie. Dowiedzą się jak tworzyć strategię komunikacji internetowej organizacji, jak ma wyglądać strona internetowa organizacji, jak promować się w mediach społecznościowych, jak planować działania promocyjne w czasie, jak stworzyć newsletter i listę mailingową.

Podczas dwóch dni otrzymają praktyczna wiedzę i informację zwrotną na temat komunikacji internetowej prowadzonej przez reprezentowaną przez siebie organizację (przekazaną indywidualnie). Warsztaty poprowadzi Monika Serafin.

Zapisy na warsztaty odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać do 24 września 2017 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, numer faxu: 58 760 72 15.

Dokumenty do pobrania:

AC_promocja komunikacja w internecie_formularz zgłoszeniowy

AC promocja i komunikacja w internecie informacje


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM

Kontakt

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016