Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 16 godz.), które odbywają się w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16 osób. Zgłoszenia (formularze rekrutacyjne) przyjmujemy na adres: active.citizens@ikm.gda.pl.Najbliższe warsztaty

  • Inspirująca komunikacja. Rozmowy, które angażują i motywują w ramach Akademii Active Citizens już 25-26 marca 2017 roku, godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela). Na zgłoszenia czekamy do 19 marca 2017 roku.

Treści:

  • Analiza Transakcyjna [AT] w komunikacji. Uwarunkowania osobowościowe sprzyjające/utrudniające komunikację. Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się.
  • Komunikacja interpersonalna w służbie budowania relacji. Narzędzia efektywnej komunikacji – „złota czwórka”.
  • Szacunek do siebie –szacunek do innych. Jak go budować i jak go wyrażać? Autentyczność, wrażliwość i odwaga w budowaniu relacji i skutecznej komunikacji. Jak słuchać głośniej?
  • Porozumienie bez Przemocy [PBP; Nonviolent Communication, NVC] wg Marshalla. Empatia jako źródło porozumienia i współpracy. Dopasowanie stylu wypowiedzi do systemu poznawczego rozmówcy – język empatii w oparciu o model Komunikacji bez Przemocy wg M. Rosenberga.
  • Bariery w komunikacji interpersonalnej. Obiektywizm i subiektywizm w postrzeganiu rzeczywistości. Opinie i oceny.
  • Mity na temat komunikacji interpersonalnej.
  • Integracja modeli efektywnej komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji i efektywnej komunikacji.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularz zgłoszeniowy (pobierz)Formularz należy odesłać do 19 marca 2017 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny, w ramach szkoleń mają Państwo zapewniony wegański obiad.  Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 7 lutego 2017.

Formularz do ściągnięcia:

formularz-zgloszeniowy (plik doc)

szczegółowe informacje (plik doc)


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM

Kontakt

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016