Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 16 godz.), które odbywają się w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16 osób. Zgłoszenia (formularze rekrutacyjne) przyjmujemy na adres: active.citizens@ikm.gda.pl.Najbliższe warsztaty

 

15 – 16 października „Diagnoza lokalna szyta na miarę” | Agata Urbanik

Formularz zgłoszeniowy należy odesłać do 9 października 2016 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15.

Osoba prowadząca:

Agata Urbanik – Socjolożka, trenerka i facylitatorka. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Pole Dialogu. Absolwentka Instytutu Socjologii UW w ramach Kolegium MISH. Studiowała w Instytucie Studiów Społecznych UW im. Roberta B. Zajonca. Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu procesów partycypacyjnych, w których blisko współpracuje z grupami osób. Pracuje metodami warsztatowymi.

19 – 20 listopada „Język angielski w pracy przy projektach międzynarodowych” | Dorota Skowrońska

Formularz zgłoszeniowy razem z wypełnionym testem umiejętności należy odesłać do 4 listopada na adres: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15.

Osoba prowadząca:

Dorota Skowrońska – lektorka i tłumaczka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu indywidualnym i grupowym. Prowadzi zajęcia dla instytucji publicznych i firm prywatnych w zakresie ogólnego i biznesowego angielskiego oraz języka specjalistycznego (media, medycyna, energetyka, budownictwo, literatura i inne). Posiada wykształcenie filologiczne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański), certyfikaty językowe i przygotowanie pedagogiczne.

Więcej informacji o warsztacie


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM

Kontakt

Anna Urbańczyk

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016