Podczas spotkania 4 marca (Uwaga: zmiana daty z 18 lutego na 4 marca) o godz. 12.00 Ewa Barylewska-Szymańska i  Wojciech Szymański opowiedzą o Adolfie Bielefeldtcie (1876─1934) jednym z najważniejszych architektów pierwszych dziesięcioleci XX w. w Gdańsku i Sopocie. Projektancie, który nadał architektoniczny i urbanistyczny wyraz znacznym fragmentom nowej zabudowy obu miast, będąc autorem czołowych budynków użyteczności publicznej okresu międzywojennego. Dziś niesłusznie zapomnianym, wart przypomnienia i podjęcia próby przybliżenia zaprojektowanych przez niego obiektów.

Wykład odbywa się w ramach Architektury Gdańska, to cykl comiesięcznych sobotnich wykładów, w godzinach 12-14 ma stać się okazją do wspólnego namysłu historyków, badaczy architektury i sztuki, miłośników dziejów miasta i mieszkańców nad dawnym dziedzictwem artystycznym, losami budynków, dzieł i ludzi, różnorakimi tradycjami, mitami czy anegdotami.

Popołudniowe spotkania w kamienicy opatów pelplińskich już drugi sezon wpisują się w towarzyski kalendarz Gdańska, miasta-zabytku; miasta-legendy; miasta żywego; miasta, w którym chce się żyć…


Wykład w ramach Architektury Gdańska Adolf Bielefeldt w Gdańsku i Sopocie (wybrane realizacje architektoniczne), 4 marca, godz. 12.00 | prowadzenie: dr Ewa Barylewska-Szymańska; mgr Wojciech Szymański (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) | miejsce: Instytut Historii Sztuki UG, ul. Bielańska 5

Powiązane projekty