Architektura Gdańska

Projekt archiwalny

Odkrywanie historycznej i artystycznej tożsamości miejsc, w których żyjemy, w których przebywamy bądź które mijamy, buduje naszą własną tożsamość. Każde miasto tworzą interakcje mieszkańców oraz budynków, ludzi i architektury, którą współtworzą czy też użytkują.

Chcemy opowiadać na kolejnych spotkaniach o kulturowej, społecznej i artystycznej tożsamości Gdańska kreowanej przez jego architekturę, urbanistykę czy sztukę ogrodową, zapraszając do dyskusji w miejscu nasyconym historią tj. dawnej kamienicy opatów pelplińskich, którą ominęła wojenna pożoga, zaś dziś jest siedzibą Instytutu Historii Sztuki UG.

Cykl comiesięcznych sobotnich wykładów, w godzinach 12.00-14.00 ma stać się okazją do wspólnego namysłu historyków, badaczy architektury i sztuki, miłośników dziejów miasta i mieszkańców nad dawnym dziedzictwem artystycznym, losami budynków, dzieł i ludzi, różnorakimi tradycjami, mitami czy anegdotami.

Popołudniowe spotkania w kamienicy opatów pelplińskich już drugi sezon wpisują się w towarzyski kalendarz Gdańska, miasta-zabytku; miasta-legendy; miasta żywego; miasta, w którym chce się żyć…

Organiztorzy: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bielańska 5, 80-952 Gdańsk (na tyłach Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej), sala im. prof. Konstantego Kalinowskiego, I piętro
Kurator cyklu: Hubert Bilewicz, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UG oraz w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku.


PROGRAM

26 listopada 2016 | godz. 12.00 | Krzyżacki Gdańsk i Pomorze Gdańskie: implikacje architektoniczne / prof. Tomasz Torbus (Instytut Historii Sztuki UG) 26 listopada

10 grudnia 2016 r. | godz. 12.00 | Architektura Gdańska przełomu XIX i XX wieku – gdańska czy niemiecka? / prof. Małgorzata Omilanowska (Instytut Historii Sztuki UG; Instytut Sztuki PAN, Warszawa) 10 grudnia

21 stycznia 2017 r. | godz. 12.00 | Gmach Dyrekcji Kolei w Gdańsku – barok wilhelmiński w sercu Hanzy / mgr Katarzyna Anna Wojtczak (Instytut Historii Sztuki UG)

18 lutego 2017 r. | godz. 12.00 | Adolf Bielefeldt w Gdańsku i Sopocie (wybrane realizacje architektoniczne) / dr Ewa Barylewska-Szymańska; mgr Wojciech Szymański(Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

18 marca 2017 r. | godz. 12.00 | Gdańskie pomniki / dr Jacek Friedrich (Instytut Historii Sztuki UG; Muzeum Miasta Gdyni)

22 kwietnia 2017 r. |  godz. 12.00 | Dzieje gdańskiej ochrony zabytków architektury z XIX i początkach XX w. / dr Ewa Barylewska-Szymańska; mgr Wojciech Szymański(Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

20 maja 2017 r. | godz. 12.00 |Gdański modernizm: 1945-1989 / dr Jacek Friedrich (Instytut Historii Sztuki UG; Muzeum Miasta Gdyni)

 

Kontakt

Larysa Sałamacha

Larysa Sałamacha

Związania z Instytutem Kultury Miejskiej od lipca 2012 roku. Zaangażowana w organizację projektów kulturalnych i społecznych, a także działalność sieni.

larysa.salamacha@ikm.gda.pl