Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ, Gdańsk, Polska

22 marca 2022, 18:00 - 22 marca 2022, 20:00
Hasłem 9. Edycji Akademii Gdańska jest TRANSKRYPCJA. Transkrypcja pochodzi od łacińskiego słowa transcriptio i dosłownie oznacza przepisywanie. Transkrypcja zachodzi w wielu procesach: biologicznym, muzycznym, filmowym czy językowym. Transkrypcja w kontekście Gdańska to procesy społeczne, historyczne i kulturowe, ale również urbanistyczne i polityczne. Wszystkie wykłady odbędą się w sieni Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40).
Wykład Anny Sobeckiej dotyczy obrazowania natury w malarstwie, rysunku i grafice oraz zainteresowania zbieraniem – artefaktów, naturaliów i ich przedstawień – przez kolekcjonerów. W XVII wieku gdańscy artyści, m.in.: Jeremias Falck, Samuel Niedenthal i Andreas Stech współpracowali z uczonymi, takimi jak Heweliusz, Gottwald czy Breyne, wizualizując czynione przez nich obserwacje planet i zjawisk astronomicznych oraz badane w ich pracowniach i ogrodach okazy fauny i flory. Kilkoro artystów – takich jak Daniel Schultz – wyspecjalizowało się także w malarstwie zwierząt i tzw. martwych natur. Zainteresowanie opisaniem natury językiem naukowym i artystycznym nie gasło w Gdańsku także w XVIII wieku, kiedy aktywne na polu sztuki stały się również rysowniczki, takie jaki siostry Breyne.
Ilustracja: Daniel Schultz, Pies i winogrona, 1648, Muzeum Narodowe w Gdańsku 
Dr Anna Sobecka – historyczka sztuki związana z Instytutem Historii Sztuki UG naukowo zajmuje się sztuką nowożytną, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, grafiki i rzemiosła artystycznego. Specjalizuje się też w badaniu przedmiotów artystycznych tworzonych z bursztynu od czasów najdawniejszych po współczesny design. Fascynuje ją zarówno historia kolekcjonerstwa, jak i współczesne wystawiennictwo.
Gdańskie DNA na przestrzeni wieków było wielokrotnie przepisywane. Często pierwotne procesy, wydarzenia, działania, zjawiska były transkrybowane wobec zmieniającej się percepcji czy dystansu poznawczego. Dotyczy to zarówno rozwoju miasta w kontekście historycznym i architektonicznym oraz weryfikacji gdańskiej tożsamości, a także antropologii miejsc czy martyrologii.

Daty wykładów i nazwiska prelegentów:

  • 22 marca, Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku
  • 26 kwietnia, Marcin Tymiński, Nasze i nie nasze. Zabytki Gdańska jako element polityki historycznej
  • 24 maja, Kuba Kowalski, Pamiątki po Polakach z Wolnego Miasta Gdańska- wyzwanie kolekcjonerskie
  • 28 czerwca, Sylwia Bykowska, O kształtowaniu się społeczeństwa Gdańska po 1945 rok
  • 20 września, Marek Adamkowicz, Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Wyobrażenia
  • 25 października, Barbara Klassa, Gdańsk: transkrypcja transoceaniczna
  • 29 listopada, Monika Zawadzka, Przepisane ściany, przepisane miasto
  • 13 grudnia, Przemysław Ruchlewski, Przepisywanie na siłę, organizowanie wyobrażenia…czyli co u Was w Gdańsku jest nie tak?
Cykl wykładów Akademia Gdańska od kilku lat przybliża mieszkańcom wyjątkowe postacie, które zapisały się w historii Gdańska, wydarzenia, miejsca, obiekty i historie, o których nie tak łatwo znaleźć informacje w mediach czy Internecie. Osoby zaproszone do prowadzenia wykładów specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach historii, nauki i sztuki, co sprawia, że tematyka spotkań jest oryginalna i zawsze niesie ze sobą nową wiedzę czy ciekawostki.

Powiązane projekty