Gdańsk zapisany na nowo – struktura urbanistyczna zespołu śródmiejskiego, 25 stycznia, wtorek, godz. 18:00 w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. Prowadzący Łukasz Bugalski. Historia przemian przestrzennych zespołu śródmiejskiego Gdańska stanowi kluczowy punkt odniesienia dla tożsamości jego mieszkańców. Składa się na nią wiele kolejnych nawarstwień – trwająca kilkaset lat ewolucja miasta przedwojennego została jednak gwałtownie przerwana i stanowi dziś tylko punkt odniesienia dla jego powojennej odbudowy. Jaki jest więc Gdańsk dzisiaj i co w rzeczywistości przyczyniło się do ukształtowania jego współczesnej struktury urbanistycznej?

fot. ilustrujące: [Makieta planu ogólnego opracowanego dla zespołu śródmiejskiego Gdańska w 1962 roku. Projektanci: Irena Balcerkiewicz, Stanisław Michel, Tadeusz Koronowicz. Konsultant: Wiesław Gruszkowski. Zbiory TUP.]

Prelegent:dr inż. arch. Łukasz Bugalski – urbanista, architekt, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (2013). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskał na tej samej uczelni (2018). Stypendysta programu Marie Skłodowska-Curie Actions (2017–2020) w zakresie critical heritage studies odbytego jako część projektu „CHEurope” (MSCA Innovative Training Network) w Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (Bolonia, Włochy). Stypendysta (2022) MKiDN w ramach którego realizuje projekt „ODBUDOWANE – przemyśleć tzw. polską szkołę konserwatorską na podstawie nowych materiałów źródłowych”. Obecnie (od 2020) pracuje jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Hasłem 9. Edycji Akademii Gdańska jest TRANSKRYPCJA. Transkrypcja pochodzi od łacińskiego słowa transcriptio i dosłownie oznacza przepisywanie. Transkrypcja zachodzi w wielu procesach: biologicznym, muzycznym, filmowym czy językowym. Transkrypcja w kontekście Gdańska to procesy społeczne, historyczne i kulturowe, ale również urbanistyczne i polityczne. Wszystkie wykłady odbędą się w sieni Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40).

Gdańskie DNA na przestrzeni wieków było wielokrotnie przepisywane. Często pierwotne procesy, wydarzenia, działania, zjawiska były transkrybowane wobec zmieniającej się percepcji czy dystansu poznawczego. Dotyczy to zarówno rozwoju miasta w kontekście historycznym i architektonicznym oraz weryfikacji gdańskiej tożsamości, a także antropologii miejsc czy martyrologii.

Daty wykładów i nazwiska prelegentów:

  • 25 stycznia, Łukasz Bugalski, Gdańsk zapisany na nowo – struktura urbanistyczna zespołu śródmiejskiego
  • 22 lutego, Aneta Szyłak, Język sztuki w Gdańsku na tle kolekcji NOMUS
  • 22 marca, Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku
  • 26 kwietnia, Marcin Tymiński, Nasze i nie nasze. Zabytki Gdańska jako element polityki historycznej
  • 24 maja, Kuba Kowalski, Pamiątki po Polakach z Wolnego Miasta Gdańska- wyzwanie kolekcjonerskie
  • 28 czerwca, Sylwia Bykowska, O kształtowaniu się społeczeństwa Gdańska po 1945 rok
  • 20 września, Marek Adamkowicz, Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Wyobrażenia
  • 25 października, Barbara Klassa, Gdańsk: transkrypcja transoceaniczna
  • 29 listopada, Monika Zawadzka, Przepisane ściany, przepisane miasto
  • 13 grudnia, Przemysław Ruchlewski, Przepisywanie na siłę, organizowanie wyobrażenia…czyli co u Was w Gdańsku jest nie tak?

Cykl wykładów Akademia Gdańska od kilku lat przybliża mieszkańcom wyjątkowe postacie, które zapisały się w historii Gdańska, wydarzenia, miejsca, obiekty i historie, o których nie tak łatwo znaleźć informacje w mediach czy Internecie. Osoby zaproszone do prowadzenia wykładów specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach historii, nauki i sztuki, co sprawia, że tematyka spotkań jest oryginalna i zawsze niesie ze sobą nową wiedzę czy ciekawostki.

Powiązane projekty