AKADEMIA GDAŃSKA 2024 

Akademia Gdańska jest projektem dotyczącym historii Gdańska w szerokim jej rozumieniu. Poszczególne edycje zamykały się w hasłach m.in.: Gdańsk nad wodą- woda w Gdańsku; Gdańsk w filmie, fotografii i literaturze; Gdańsk- miasto, którego nie ma; Znani, zapomniani. Atelier postaci Gdańska. Projekt realizowany jest od jedenastu lat przez Instytut Kultury Miejskiej. 

11 edycja Akademii Gdańska realizowana jest pod hasłem: Od Bramy do Bramy. 

Obszar pomiędzy Bramą Oliwską, a Bramą Oruńską był niegdyś granicą, wyznaczoną przez nowożytne bastiony, które strzegły Gdańska. Na przestrzeni wieków ulegał on wielu przekształceniom, pełnił różne funkcje komunikacyjne i reprezentacyjne, a także snuto wobec niego plany zabudowy, których nigdy nie zrealizowano. Tegoroczne wykłady przybliżą zagadnienia konserwatorskie, archeologiczne, historyczne i urbanistyczne względem zachodniego obrzeża dzielnicy Śródmieście, którego najważniejsze elementy, jak: Targ Sienny i Rakowy, Brama Wyżynna, Biskupia Górka i Góra Gradowa, Plac Solidarności czy ulica Okopowa, są symbolami tej części Gdańska.  

Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godzinie 18:00. 

 

PIOTR LORENS| MYŚL MUSI WYPRZEDZAĆ. OD ZACHODNIEGO FRONTU ŚRÓDMIEŚCIA DO… 


OPIS WYKŁADU:

Obszar Zachodniego Frontu Śródmieścia jest jedną z gdańskich „przestrzeni zapomnianych”. Intensywnie przekształcany na przełomie XIX i XX wieku, w wyniku defortyfikacji i realizacji nowych założeń o wielkomiejskim charakterze stał się nowym gdańskim salonem. W dużej mierze zniszczony w trakcie działań wojennych oraz dodatkowo zdegradowany na skutek realizacji układów drogowych w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, obecnie stanowi swego rodzaju przestrzeń „zapomnianą”, nieobecną w świadomości Gdańszczanek i Gdańszczan. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona złożona historia przekształceń obszaru, a także współcześnie analizowane perspektywy jego przekształceń 

  

prof. dr hab. inż. arch Piotr Lorens- kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania 

Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Prezes Towarzystwa 

Urbanistów Polskich i wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów 

Miejskich i Regionalnych ISOCARP. Członek Rady programowej Forum Rewitalizacji. Od 2021 r. Architekt Miasta Gdańska.  

Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi działalność projektową i doradczą w 

dziedzinie urbanistyki i planowania rozwoju, w tym w odniesieniu do problematyki 

równoważenia rozwoju struktur miejskich. W szczególności zajmuje się zagadnieniami 

planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz transformacji zdegradowanych 

struktur miejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów nadwodnych.