Akademia Gdańska jest projektem dotyczącym historii Gdańska w szerokim jej rozumieniu. Cykl wykładów od kilku lat przybliża wyjątkowe wydarzenia, miejsca, obiekty, osoby i historie, o których nie tak łatwo znaleźć informacje w książkach czy w mediach, a które zapisały się w historii Gdańska  

W 2023 roku przypada 10. edycja Akademii Gdańska. Przez ostatnie 9 lat odbyło się 98 prelekcji poprowadzonych przez wybitne osoby związane z gdańską nauką, kulturą, sztuką, historią. 10 edycja Akademii Gdańska realizowana jest pod hasłem cynowa rocznica. Zaproszone prelegentki i prelegenci poruszą tematykę, która dotychczas nie była szeroko omawiana lub o której wiedza znana jest nielicznym, bądź została poprzez lata zapomniana.

 

10 października| prof. Lucyna Nyka | Woda w architekturze miasta | Wstęp wolny

Prof. Lucyna Nyka- jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury. Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu projektów skoncentrowanych na kwestiach odnowy przestrzeni miast, m.in. autorem programu IP ‘Bridging the City – Water in Architecture, Urban Spaces and Planning’ finansowanego przez Audiovisual and Cultural Agency European Commission, współautorem IP:  ‘Sensing the City – Designing Urban Experience’, a także  ‘Art & Science– Synergy of Technology and Art in the City Spaces’. Jest inicjatorką inicjatywy „Projektu odsłonięcia skanalizowanego Potoku Królewskiego na fragmencie kampusu Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Wygłaszała wykłady na wielu uniwersytetach europejskich.  W latach 2010-2012 Lucyna Nyka była członkiem Research Committee przy European Association for the Architectural Education (EAAE), a w latach 2012-2014 członkiem zarządu EAAE. W 2011 powołana została do Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, pełni funkcję członka rad naukowych i redakcyjnych kilku czasopism, jest również recenzentem zamieszczanych tam artykułów, m.in.:  Journal of Civil Engineering and Architecture, David Publishing Co., New York, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN, Warszawa, Architectus, PW Wrocław, etc. 

 

Badania dowiodły, że Gdańsk powstał jako projekt wodny – jego forma była negocjowana z otaczającym polderem, z ciągłymi zmianami w zarysie wody dostosowującymi miasto do pojawiających się wymagań wojskowych i gospodarczych, a także do nowych wizji urbanistycznych. Obecnie, w kontekście nowych planów rozwoju urbanistycznego, ta unikalna hydrauliczna wizja miasta musi być chroniona i wzmacniana, co wymaga nie tylko odnowienia istniejących systemów wodnych, ale także wprowadzenia nowych. W związku z tym każda presja inwestycyjna w kierunku bezpośrednich obrzeży polderu wymaga innowacyjnych miejskich rozwiązań wodnych, które będą zgodne z potrzebami środowiskowymi, wzmocnią odporność na przepływy rzek i pomogą stworzyć wyjątkowe warunki życia miejskiego dla mieszkańców. Podkreślić należy znaczenie współzależności między podejściem inżynierii środowiska, nowymi miejskimi systemami wodnymi i architekturą związaną z wodą w tworzeniu zrównoważonego rozwoju miast.

 

Wstęp wolny
Sala Makiety (Bezpłatna wejściówka do odebrania w Punkcie Informacji Kulturalnej)