Trasa: Zbór pomennonicki – Kanał Raduni – cmentarz przy SP21 – ul. Na Stoku – Mostek Napoleoński – wieża po kościele Salwator – bastiony – koszary – Schronisko młodzieżowe im. Pawła Beneke – ulica Biskupia