Jak dzisiaj rozumieć odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo? Czy CSR i sponsoring dotyczy jedynie dużych korporacji? Współpraca międzysektorowa w kontekście finansowania to utopia? m.in. te tematy zostaną poruszone na debacie Pieniądze w kulturze. Zaangażowanie biznesu w rozwój społeczności lokalnej.  Spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 18.00.

Finansowanie kultury i społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to tematy ogólnie znane. Tym razem chcemy porozmawiać o nich praktycznie. Zapraszamy do udziału w debacie filantropów i mecenasów, dawców i biorców, specjalistów od pozyskiwania i początkujących pełnych nadziei na uzyskanie wsparcia dla swych idei. Interesują nas strategie i polityki firm w naszym regionie w tym zakresie, oczekiwania wzajemne i sposoby wyliczania oraz przeliczania usług.

Rozmowa o sponsoringu kultury dotyczyć będzie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i twórców nieinstytucjonalnych. Wśród zaproszonych są m.in. przedstawiciele biznesu i firm publicznych oraz specjaliści od pozyskiwania środków.

Zaproszeni goście:
Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska, Aste, sp. z o.o.), Bogdan Gasik– z-ca dyrektora ds. ekonomicznych w Teatrze Muzycznym, Wojciech Demko – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, Jerzy Mika – prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Tomasz Smorgowicz – przewodniczący Forum Firm Społecznie Odpowiedzialnych przy Pracodawcach Pomorza, Agnieszka Dejna – pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Socjalnej DALBA w Pucku.

Organizatorzy: Fundacja Pomysłodalnia, Instytut Kultury Miejskiej

Patroni medialni: Dziennik Bałtycki, Nasze Miasto, e-teatr.pl, ngo.pl, Pomorze Kultury


Debata, 27 października, godz. 18.00. Wstęp bezpłatny. Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40.