Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

13 listopada 2018, 18:00 - 13 listopada 2018, 20:00

13 listopada o 18.00 zapraszamy na drugą debatę w ramach cyklu Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë. Tematem będzie „Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem”. W debacie wezmą udział dr Krzysztof Stachura, dr Radosław Bomba i dr Grzegorz Stunża. Wstęp wolny.

Debata poświęcona będzie analizie relacji między dwoma polami aktywności społecznej: praktyk kulturalnych i świata nowych technologii komunikacyjnych. W ostatnich kilkunastu latach doszło do społecznej rewolucji w rozumieniu zarówno sposobów uczestnictwa w kulturze, jak i formuł korzystania z nowych mediów. Musimy więc postawić pytanie o to, jakie są konsekwencje tych przełomów i jak pod ich wpływem zmieniła się logika kulturalnych praktyk i interfejsy światów zapośredniczonych. Wzajemna zależność kultury i technologii wprowadza nas w świat nowych znaczeń, nowych definicji sytuacji i nowych problemów społecznych.

W debacie moderowanej przez dr Krzysztofa Stachurę (Uniwersytet Gdański), wezmą udział:
dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański)

Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG