PL:

DO Festival to międzynarodowy festiwal tańca współczesnego odbywający się w Polsce.
Dwa tygodnie tańca, wypełnione warsztatami i zajęciami prowadzonymi przez doświadczonych międzynarodowych nauczycieli, wieczory spektakli z różnorodnymi pracami tanecznymi artystów z całej Europy, a także szereg działań i interakcji.

Naszym szczerym pragnieniem jest zapewnienie aktywnym profesjonalistom i profesjonalistkom zajęć z tańca współczesnego na wysokim poziomie, dających nowy wkład w osobiste praktyki i oferujących wgląd w szeroką gamę fizycznych stylów tańca współczesnego.

DO Festival to projekt Stowarzyszenia Collective Nest, którego celem jest dywersyfikacja, promocja i wspieranie tańca współczesnego w Polsce i Europie.

Czwarta edycja DO Festival odbędzie się w Gdańsku w dniach 29 lipca – 9 sierpnia 2024 roku.

 

ENG:

DO Festival is an international contemporary dance festival taking place in Poland.
Two weeks of dance, packed with workshops & classes led by experienced international teachers, performance nights with diverse dance works by artists from all across Europe as well as a range of activities & interaction frameworks.

It is our honest wish to provide active dance professionals with high level contemporary dance classes, giving new inputs for personal practices and offering insights to the broad variety of physical contemporary dance styles. DO Festival is a project by Collective Nest Association whose goal is the diversification, promotion and support of contemporary dance in Poland and Europe.

The fourth edition of DO Festival will happen in Gdansk, Poland, from 29th of July until 9th of August, 2024.