Centrum Kulturalno-Informacyjne Zjazdu Gdańszczan na Zielonym Moście

8 lipca 2018, 13:00 - 8 lipca 2018, 15:00

W ramach programu Zjazdu Gdańszczan odbędzie się spotkanie i spacer z profesor Anną Ryś – jedną z autorek publikacji na temat Drogi Królewskiej, szlaku między Bramą Wyżynną a Zieloną. Książka została napisana wspólnie z Agnieszką Witczak i Bartłomiejem Siekiem. Po krótkim wstępie uczestnicy i uczestniczki ruszą na spacer po Głównym Mieście. Wydarzenie współorganizowane z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

Droga Królewska to wizytówka Gdańska. Po zniszczeniach II wojny światowej została odbudowana w formie nawiązującej do okresu świetności miasta w XVII wieku. Jak przekonują autorzy, ulice Długa i Długi Targ to nie tylko architektura, ale też zapis przekonań i filozofii dawnych gdańszczan, którzy budowali tu swoje siedziby. Zwracając uwagę na elementy wystroju fasad czy postaci historyczne i mitologiczne przedstawione w formie posągów, portretów czy popiersi, możemy odkryć świat wartości, które miały zapewnić pomyślność Gdańskowi i jego mieszkańcom. Wartości, które nie zestarzały się do dziś, choć mogą już nie być takie oczywiste.

Biogramy autorów i autorek publikacji Droga Królewska

Anna Ryś, profesor nadzwyczajna w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, historyczka i filolożka, w pracach dotyczących kultury gdańskiej skupia uwagę na nawiązaniach do tradycji antycznej.

Bartłomiej Siek, adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmuje się źródłoznawstwem dziejów medycyny gdańskiej oraz biografistyką lekarską (współautor dwóch tomów Sławnych lekarzy gdańskich, 2016 i 2017).

Agnieszka Witczak, adiunktka w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, rozprawę doktorską poświęciła poematowi pochwalnemu na cześć Gdańska (Poemat o Gdańsku Wacława Klemensa Żebrackiego na tle europejskiej tradycji literackiej, 2010), w swych badaniach zajmuje się także gdańską literaturą okolicznościową.