Wykład wprowadzający prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz debata z udziałem prof. Ewa Rewers, prof. Małgorzata Dymnicka, prof. Edmund Kizik, prof. Robert Traba i prof. Stefan Chwin.

Zjazd Gdańszczan to wydarzenie poświęcone miastu i jego mieszkańcom, zmianom jakie w nim zachodzą, tożsamości gdańszczan i kulturze. Stąd otwiera je debata z udziałem gości, którzy spróbują odpowiedzieć na pytania dotyczące złożoności tożsamości mieszkańców Gdańska, zmian społecznych, zobowiązań, jakie stoją przed środowiskami intelektualnymi, akademickimi, artystycznymi, biznesowymi, czy samorządowymi.

Biogramy osób uczestniczących w debacie Gdańszczanie XXI wieku – tożsamość w zmieniającej się Polsce i Europie.

Ewa Rewers, profesor w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się kulturowymi studiami miejskimi, czemu poświęciła szereg monografii, wykładała na różnych uczelniach w kraju i zagranicą. Członkini Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Warszawy.

Małgorzata Dymnicka, socjolog, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się socjologią miasta, w tym szczególnie problematyką tożsamości oraz współczesnymi przestrzeniami miejskimi.

Robert Traba, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 2006 r. dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, współzałożyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” i redaktor „Borussii. Zajmuje się dziejami stosunków polsko-niemieckich, historią Prus Wschodnich, pamięcią społeczną.

Edmund Kizik, historyk, prof., związany z Instytutem Historii UG oraz Instytutem Historii PAN, gdzie jest kierownikiem Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski. Specjalizuje się w społecznej historii kultury Gdańska i Prus Królewskich oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Przewodniczący Rady Muzeum Gdańska.

Stefan Chwin, pisarz, a zarazem historyk literatury i profesor związany z Instytutem Filologii Polskiej UG, członek m.in. PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Cezary Obracht-Prondzyński, profesor, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczący Rady Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego oraz Rady Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku.