Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bielańska 5, 80-830 Gdańsk

22 kwietnia 2017, 12:00 - 22 kwietnia 2017, 15:00

Kto ochronił cenne gdańskie budynki od zapomnienia? Jakie stowarzyszenia dbały dawniej o zabytki naszego miasta? Podczas wykładu Ewy Barylewskiej-Szymańskiej i Wojciecha Szymańskiego, 22 kwietnia o godz. 12.00, poznamy początki i historię pasjonatów ochrony gdańskiej spuścizny architektonicznej.

Johann Carl Schultz i skupieni wokół niego członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Starodawnych Budowli i Zabytków Sztuki Gdańska musieli pogodzić się z wieloma dotkliwymi porażkami. Ubywało gdańskich barokowych sieni, walka o przedproża została przegrana, nie zdołano nawet odtworzyć wieżyczki z wieńczącą figurą na Dworze Bractwa Św. Jerzego. — opowiadają prowadzący spotkanie Ewa Barylewska-Szymańska i Wojciech Szymański. i dodają — Więcej sukcesów odnotowało kolejne Stowarzyszenie, założone w 1900 r. Ale wówczas z pomocą przychodziły już instytucje państwowe.

O cyklu Architektura Gdańska:

Cykl comiesięcznych sobotnich wykładów, w godzinach 12.00-14.00 ma stać się okazją do wspólnego namysłu historyków, badaczy architektury i sztuki, miłośników dziejów miasta i mieszkańców nad dawnym dziedzictwem artystycznym, losami budynków, dzieł i ludzi, różnorakimi tradycjami, mitami czy anegdotami.

Popołudniowe spotkania w kamienicy opatów pelplińskich już drugi sezon wpisują się w towarzyski kalendarz Gdańska, miasta-zabytku; miasta-legendy; miasta żywego; miasta, w którym chce się żyć…


22 kwietnia (sobota), godz. 12.00 | Wykład: Dzieje gdańskiej ochrony zabytków architektury z XIX i początkach XX w. | wykład Ewy Barylewskiej-Szymańskiej i Wojciecha Szymańskiego, miejsce: Instytut Historii Sztuki UG (ul. Bielańska 5)

Powiązane projekty