Instytut Historii Sztuki UG, ul. Bielańska 5

20 maja 2017, 12:00 - 20 maja 2017, 14:00

Jakie były losy gdańskiego modernizmu po 1945 roku?

Architektura Gdańska bezpośrednio po 1945 roku szła drogą wytyczoną jeszcze przed wojną, czego dowodem takie budynki, jak Centrozbyt (obecnie siedziba „Solidarności”), czy Izba Skarbowa (obecnie Urząd Miasta). Powstawały także nowoczesne projekty innych budynków, urzędowe wprowadzenie realizmu socjalistycznego zniweczyło jednak te plany — zapowiada wykład Jacek Friedrich i dodaje — Dopiero po politycznej odwilży 1956 roku zaczęto na nowo sięgać po nowoczesne formy. Symbolem ówczesnych przemian stał się pawilon meblowy projektu Lecha Kadłubowskiego. W końcu lat 50. i w latach 60. zaprojektowano większość z najciekawszych modernistycznych budynków Gdańska: Zieleniak, Olivię, Teatr Wybrzeże, Miastoprojekt, Dom Technika, Bibliotekę Akademii Medycznej.