Instytut Historii Sztuki UG, ul. Bielańska 5

18 marca 2017 | 12.00 | Wstęp wolny

Jaki pomnik jako pierwszy stanął w Gdańsku? Kiedy budowanie pomników w naszym miescie przeżyło rozkwit? Odpowiedzi na te pytania poznamy 18 marca o godz. 12.00 podczas wykładu dr Jacka Friedricha Gdańskie pomniki.

Wolne Miasto Gdańsk nie było zbyt aktywne na polu budowy pomników, podobnie, jak władze miasta w powojennym dwudziestoleciu. Dopiero w połowie lat 60. XX wieku zaczęły powstawać liczne pomniki na czele z tym na Westerplatte. Monopol komunistycznej władzy na stawianie pomników został przełamany w 1980 roku, gdy powstał Pomnik Poległych Stoczniowców. Pomniki stawiane po 1989 roku stanowią ciekawy dowód zmian, jakie dokonywały się w tym czasie w lokalnej społeczności – opowiada dr Jacek Friedrich

 

Architektura Gdańska

Cykl comiesięcznych sobotnich wykładów, w godzinach 12-14 ma stać się okazją do wspólnego namysłu historyków, badaczy architektury i sztuki, miłośników dziejów miasta i mieszkańców nad dawnym dziedzictwem artystycznym, losami budynków, dzieł i ludzi, różnorakimi tradycjami, mitami czy anegdotami. Popołudniowe spotkania w kamienicy opatów pelplińskich już drugi sezon wpisują się w towarzyski kalendarz Gdańska, miasta-zabytku; miasta-legendy; miasta żywego; miasta, w którym chce się żyć…


Wykład Gdańskie pomniki z cyklu Architektura Gdańska | 18.03, godz. 12.00 | Instytut Historii Sztuki, ul. Bielańska 5 |  Wstęp wolny

Powiązane projekty