Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
16 kwietnia 2019, 18:00 - 16 kwietnia 2019, 20:00

Fotografie Gertrudy Kelting z Wrzeszcza, są codziennie oglądane, przez setki ludzi z całego świata na aukcjach internetowych i giełdach kolekcjonerskich. Paradoksem jest, że autorka tego sukcesu pozostała nieznana i jedynie dzięki sygnaturom, znane jest przynajmniej jej nazwisko, i możemy zlokalizować jej atelier. O dorobku Gertrud Kelting opowie 16 kwietnia o godz. 18.00 Jerzy Wołodźko z Fundacji Karenwall.

– Pocztówek publikowanych w latach 20., 30. i 40. XX w. jest tak dużo, że nie osiągają zazwyczaj zawrotnych cen, ale ich popularność jest imponująca. Ciekawym i tajemniczym wątkiem historii, jest seria pocztówek wydawanych tuż po II Wojnie Światowej przez firmę Refleks z Sopotu. Ze zdziwieniem odkrywamy, że są to zdjęcia z przedwojennych negatywów Gertrudy Kelting i opatrzone są adnotacją „reprodukcja zastrzeżona”, rodzącą kolejne pytania o losy autorki – zapowiada Jerzy Wołodźko.

Cykl wykładów Akademia Gdańska poświęcony jest opowieściom, w których dowiadujemy się, że o potędze królującego nad Zatoką Gdańską miasta nie decydowały strzeliste wieże kościołów, ani ilość majestatycznych budowli. Poprzez wieki sława Gdańska był dziełem ludzi, których losy były ściśle z miastem splecione. Każda epoka miała swoją znaną lub popularną postać. Nie zawsze jednak pamięć o niej pozostała żywa. Podczas dwunastu wykładów poznamy m.in.: dawnych gdańskich architektów, burmistrzów, duszpasterzy czy fotografów.

Jerzy Wołodźko jest założycielem i prezesem Fundacji Karrenwall. Fundacja do roku 2019 opublikowała 12 albumów związanych z kulturą i sztuką Gdańska oraz organizuje liczne wystawy fotografii, w tym wystawy plenerowe w Gdańsku. Jest autorem koncepcji albumów, tekstów i oprawy graficznej publikacji Fundacji. Uczestniczy jako prelegent w działalności popularno-naukowej Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. W roku 2017, był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz autorem opracowania www.danzig-1920-30-40.pl. Obecnie pracuje w Muzeum Gdańska na stanowisku kierownika Działu Digitalizacji.

Harmonogram wykładów Akademii Gdańska 2019

  • 16 kwietnia, Gertrud Kelting z Wrzeszcza – oglądana i nieznana | Jerzy Wołodźko, Fundacja Karrenwall.
  • 28 maja, Cramer, Movius, Kantzler i inni. Znane postacie z historii kościoła św. Jana w Gdańsku odkrywane na nowo | Iwona Berent, Centrum św. Jana, Nadbałtyckie Centrum Kultury.
  • 25 czerwca Gdańscy architekci, historie różne, przeszłość i współczesność | Małgorzata Kolesińska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
  • 24 września, Wokół „Akcji Gitter”. Gdańszczanie aresztowani po zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944 r. | Piotr Chruścielski, Muzeum Stutthof
  • 29 października, Gdańscy Żydzi w służbie świata | Mieczysław Abramowicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku
  • 26 listopada, Znani i nieznani burmistrzowie Głównego Miasta Gdańska w okresie późnego średniowiecza | Beata Możejko, Uniwersytet Gdański
  • 10 grudnia, Ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977) – duszpasterz gdańskich grekokatolików | Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański
Instytut Kultury Miejskiej 2019