Filharmonia Kaszubska w Wejherowie | Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

16 lutego 2017 | 9.30

II Metropolitalne Forum Kultury odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2017. Dwa dni Forum będą dotyczyły miejsca i roli biblioteki w zmieniającym się otoczeniu społecznym, podjęcia nowych wyzwań przez pracowników bibliotek w odpowiedzi na niezdiagnozowane potrzeby odbiorców usług bibliotecznych. Wspólnie z uczestnikami Forum chcielibyśmy zastanowić się nad Biblioteką jako „trzecim miejscem” zgodnie z kryteriami Raya Oldenburga uzupełnionymi o nowy punkt odniesienia: Biblioteka jako miejsce bardzo silnie wpasowane w tkankę miejską i społeczną. Dzięki przemyślanej architekturze będziemy mogli spojrzeć na nią przez pryzmat działań kształtujących trendy życiowe jej użytkowników: modę na styl życia, zwrot ku ekologii, estetyzację czynności życiowych, zapotrzebowanie na nowe aktywności w sferze prywatnej.

PROGRAM

16 lutego 2017
MIEJSCE: Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

Prowadzenie – Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański)

9.30 – 10.45 odbiór pakietów konferencyjnych w punkcie rejestracyjnym (parter)

10.45 –11 .00 Powitanie uczestników Forum – Jolanta Rożyńska, dyrektor Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskiego Centrum Kultury. Prezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

11.00 – 11.45 Rozpoczęcie Forum – Joanna Cichocka – Gula, Przewodnicząca Komisji Kultury Obszaru Metropolitarnego, Wiceprezydent Sopotu
Debata prezydencka i promocja Metropolitalnej Karty do Kultury z udziałem:
Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska
Jacka Karnowskiego – Prezydenta Miasta Sopotu
Wojciecha Szczurka – Prezydenta Miasta Gdyni
Marka Zimakowskiego- Wójt Gminy Przywidz
Prowadzenie debaty : Marcin Nowicki (Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową)

11.45 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 12.30 Wykład inauguracyjny, Grzegorz Gauden: Nowoczesna biblioteka – miejsce spotkania

12.30 – 13.00 Prezentacja wyników badań:
Kultura nie uczestnictwa, Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański)

13.00 – 13.15 przerwa kawowa

13.15 – 14.00 Kim jest a kim powinien być współczesny bibliotekarz
Moderacja: dr Justyna Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski )
Dyskusja : Jacek Wojnarowski (Kierownik Programu Społeczeństwa Cyfrowego, Instytut Spraw Publicznych), Paweł Braun (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku), Roman Wojciechowski (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie), Andrzej Ociepa (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu).

14.00 -15.00 – lunch

15.00 – 16.00 Biblioteka jako miejsce spotkań, Biblioteka jako miejsce rozmów z lokalnym środowiskiem
Moderacja: Aleksandra Kozłowska (Gazeta Wyborcza Trójmiasto)
Dyskusja: Marta Lewandowska (wiceprezeska Stowarzyszenia Moko, członkini Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego), Elżbieta Rutkowska (Krytyka Polityczna), Marta Siciarek (prezes Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku)

16.00 – 17.00 Biblioteka jako nowoczesny obiekt architektoniczny zaprojektowany do pełnienia funkcji kultury
Moderacja: Mikołaj Chrzan (Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto)
Dyskusja: Leszek Palus (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu), Wojciech Targowski (FORT Architekci), Krystyna Laskowicz (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumii), Agata Urbanik (Fundacja Pole Dialogu)

18.00 Aspekty organizacyjne funkcjonowania biblioteka

Moderacja: Andrzej Buck (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze)
Dyskusja: Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych, członek Krajowej Rady Bibliotecznej), Jacek Nowiński (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu), Maciej Dydo (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

18.00 Podsumowanie i zakończenie 1-go dnia II Metropolitalnego Forum Kultury

ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA 1-DZIEŃ FORUM /16 lutego 2017r./ KLIKNIJ NA PONIŻSZY LINK:
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – 70 MIEJSC)
link do rejestracji: http://metropolitarneforumkultury1.evenea.pl

17 lutego 2017
MIEJSCE: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

10.00 – 11.00 „JAK OPOWIADAĆ O SOLIDARNOŚCI – PREZENTACJA BIBLIOTEKI, MEDIATEKI I
ARCHIWUM ECS”, prowadzenie: Gabriela Skoracka, Anna Maria Mydlarska, Monika Krzencessa-Ropiak (Europejskie Centrum Solidarności ).
link do rejestracji: http://prezentacjaesc.evenea.pl

11:00 – 12.30 I BLOK WARSZTATÓW (III piętro)
Konwersatorium „Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty bibliotek”, prowadzenie: Marcin Skrabka (goodbooks.pl)
link do rejestracji: http://diagnozowaniepotrzeb.evenea.pl (liczba miejsc: 30)

Warsztaty „Design thinking czyli jak nowocześnie projektować biblioteki”, prowadzenie: Agata Urbanik (Fundacja Pola Dialogu)
link do rejestracji: http://projektowaniebiblioteki.evenea.pl (liczba miejsc: 30)

12:30-13.00 – przerwa kawowa

13:00 – 14.30 II BLOK WARSZTATÓW (III piętro)
Warsztaty „Gamifikowanie literatury pięknej, wydarzeń oraz edukacji kulturalnej na smartfonach czyli jak tchnąć ducha mobile w kulturę”, prowadzenie: Marcin Skrabka (goodbooks.pl)
link do rejestracji: http://gamifikacjaksiazek.evenea.pl (liczba miejsc: 20)

Warsztaty „Jak otworzyć bibliotekę na ludzi”, prowadzenie: Dagmara Sypniewska-Skwara (wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie)
link do rejestracji: http://bibliotekadlaludzi.evenea.pl (liczba miejsc: 20)

Warsztaty „Design thinking czyli jak nowocześnie projektować biblioteki”, prowadzenie: Agata Urbanik (Fundacja Pola Dialogu)
link do rejestracji: http://projektowaniebiblioteki.evenea.pl

14.30-15.00 lunch w sali wystawy czasowej

15.00 -16.00 zwiedzanie wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności z przewodnikiem
link rejestracyjny: http://zwiedzanieecs.evenea.pl