Chcesz nauczyć się lepiej komunikować z innymi? Budować lepsze relacje i efektywną współpracę z ludźmi? Weź udział w szkoleniu Inspirująca komunikacja. Rozmowy, które angażują i motywują, z trenerką Izabelą Podsiadło-Dacewicz, 25-26 marca w Gdańsku w ramach Akademii Active Citizens. Głównym celem warsztatów jest rozwój kompetencji uczestniczek i uczestników w zakresie konstruktywnej komunikacji.

Szkolenie z jednej strony ma być okazją do poznania i przećwiczenia uniwersalnych narzędzi konstruktywnego komunikowania się i zarządzania sytuacjami trudnymi w kontakcie z druga osobą, z drugiej okazją do przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu i stylowi komunikowania się z innymi.

Szkolenie ma dwa główne wątki. Pierwszy dotyczy podstaw – uniwersalnych narzędzi i technik, przy pomocy których komunikujemy się z innymi, a także najczęstszych barier utrudniających komunikację. Drugi wątek to trening stosowania tych narzędzi w sytuacjach zawodowych występujących w codziennej pracy uczestniczek/uczestników warsztatu z wykorzystaniem metod aktywizujących przeżywanie.

Inspirująca komunikacja. Rozmowy, które angażują i motywują | Szkolenie Akademii Active Citizens

Szkolenie: Inspirująca komunikacja. Rozmowy które angażują i motywują

Treści:

  • Komunikacja interpersonalna w służbie budowania relacji. Narzędzia efektywnej komunikacji – „złota czwórka”.
  • Szacunek do siebie – szacunek do innych. Jak go budować i jak go wyrażać? Autentyczność, wrażliwość i odwaga w budowaniu relacji i skutecznej komunikacji. Jak słuchać głośniej?
  • Porozumienie bez Przemocy [PBP; Nonviolent Communication, NVC] wg Marshalla. Empatia jako źródło porozumienia i współpracy. Dopasowanie stylu wypowiedzi do systemu poznawczego rozmówcy – język empatii w oparciu o model Komunikacji bez Przemocy wg M. Rosenberga.
  • Analiza Transakcyjna [AT] w komunikacji. Uwarunkowania osobowościowe sprzyjające/utrudniające komunikację. Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się.
  • Bariery w komunikacji interpersonalnej. Obiektywizm i subiektywizm w postrzeganiu rzeczywistości. Opinie i oceny.
  • Mity na temat komunikacji interpersonalnej. Integracja modeli efektywnej komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji i efektywnej komunikacji

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego POBIERZ. Formularz należy odesłać do 19 marca 2017 r. na adres anna.urbanczyk[at]ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia  21 marca 2017 r.

Osoba prowadząca:

Izabela Podsiadło-Dacewicz jest trenerką, coachem, mediatorką, terapeutką. Absolwentka WSPS w Warszawie, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych (Laboratorium Psychoedukacji i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Studium Coachingu  i Studium Mediacji Akademii TROP, studiów podyplomowych  z zakresu mediacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), studium Analizy Transakcyjnej, studium Terapii Systemowej. Ukończyła również Helsińską Szkołę Praw Człowieka oraz roczne kursy z zakresu superwizji i prowadzenia grup wsparcia. Jest współautorką publikacji dla nauczycieli i trenerów. Posiada rekomendacje II stopnia trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od kilkunastu lat zawodowo związana z oświatą oraz pracą w środowisku biznesu, administracji publicznej i NGO.

Specjalizuje się w szkoleniach i treningach z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji, profilaktyki wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, budowania zespołów i współpracy w zespole, zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie) oraz zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy.

Zajmuje się również superwizją pracy trenerskiej, doradztwem oraz coachingiem indywidualnym i coachingiem zespołu. Prowadzi mediacje i procesy facylitacji
w organizacjach biznesowych i administracji publicznej.


Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

Powiązane projekty