26 marca o godzinie 18.00, kolejne spotkanie z cyklu Akademii Gdańskiej. Renata Wiloch-Kozłowska opowie o Profesorze Marianie Osińskim – ścieżki życia architekta od Krakowa przez Lwów do Gdańska. Wstęp wolny, zapraszamy.

– Prof. Marian Osiński urodził się w Krakowie, studiował architekturę we Lwowie. W 1945 roku przyjechał do Gdańska i rozpoczął tworzenie wydziału Architektury PG , którego został pierwszym dziekanem. Pod jego kierunkiem opracowano dokumentację odbudowy wielu ulic Głównego Miasta. Uważany jest za głównego twórcę gdańskiej szkoły architektonicznej. Jego imię noszą od 1980 r. Państwowe Szkoły Budownictwa.- podkreśla prelegentka.

Renata Wiloch- Kozłowska – archeolog, konserwator zabytków, nauczyciel, miłośnik Gdańska. Od wielu lat prowadzi własną firmę. Badała relikty grodu gdańskiego i zamku krzyżackiego, przeprowadziła kompleksowe badania zespołu franciszkańskiego, interesuje się badaniami architektury, technikami budowlanymi. Jako nauczyciel prowadzi wspólnie z uniwersytetem w Pizie program erasmus+ „renowacja-przywracanie życia zabytkom.

6. edycja Akademii Gdańska dotyczyć będzie znanych i zapomnianych postaci gdańskich, które miały istotny wpływ na sztukę, kulturę i życie społeczne miasta. Atelier postaci Gdańska skrywa zapomniane, choć istotne nazwiska związane ze złotnictwem, fotografią, architekturą, Polonią Gdańską oraz z rozwojem prawno-administracyjnym czy polityką społeczną.

Harmonogram wykładów:

  • 5 lutego, Książęta z Gdańska rodem Andrzej Januszajtis, Stowarzyszenie Nasz Gdańsk (wykład przeniesiony z 29 stycznia).
  • 26 lutego, Marek Adamkowicz, Muzeum Poczty Polskiej, Oddział Muzeum Gdańska.
  • 26 marca, Renata Wiloch-Kozłowska
  • 16 kwietnia, Jerzy Wołodźko, Fundacja Karrenwall.
  • 28 maja, Iwona Berent, Centrum św. Jana, Nadbałtyckie Centrum Kultury.
  • 25 czerwca, Małgorzata Kolesińska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
  • 24 września, Piotr Chruścielski, Muzeum Stutthof.
  • 29 października, Mieczysław Abramowicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku.
  • 26 listopada, Beata Możejko, Uniwersytet Gdański.
  • 10 grudnia, Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański.

Koordynatorka cyklu: Dominika Ikonnikow

Powiązane projekty