Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
10 grudnia 2019, 18:30 - 10 grudnia 2019, 20:00

10 grudnia porozmawiamy o Ks. Bazylim Hrynyku (1896-1977), duszpasterzu gdańskich grekokatolików. Spotkanie poprowadzi Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 przy ul. Długi Targ 39/40.

6. edycja Akademii Gdańska dotyczy znanych i zapomnianych postaci gdańskich, które miały istotny wpływ na sztukę, kulturę i życie społeczne miasta. Atelier postaci Gdańska skrywa istotne nazwiska dawnych mieszkańców miasta związanych ze złotnictwem, fotografią, architekturą, Polonią Gdańską oraz z rozwojem prawno-administracyjnym czy polityką społeczną. Grudniowe spotkanie poświęcone jest postaci Księdza Bazylego Hrynyka.

Igor Hałagida – profesor, historyk, specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, relacjach polsko-ukraińskich w XX w. oraz powojennej historii chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza Kościołów wschodnich). Autor niemal 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

Ks. Bazyli (ukr. Wasyl) Hrynyk – jeden z najwybitniejszych duchownych greckokatolickich w PRL, przedwojenny proboszcz katedry przemyskiej, uniknął deportacji do USRR w 1946 r. W latach 1947–1948 pełnił posługę jako birytualista w rzymskokatolickich parafiach w ponliżu Malborka, zaś od 1948 r. był greckokatolickim duszpasterzem w Cyganku (Żelichowie) k. Nowego Dworu Gdańskiego. Aresztowany w 1954 r. i skazany jako „szpieg Watykanu”,; więziony do 1956 r. Jeden z inicjatorów odnowienia greckokatolickiego duszpasterstwa w Polsce (m.in. w Gdańsku), duszpasterz gdańskiech grekokatolików (1957–1968), generalny wikariusz prymasa Polski (1968–1977).

Ks. Bazyli Hrynyk – duszpasterz gdańskich grekokatolików. Wykład Igora Hałagida

Data: 29 października, godz. 18.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/332071950726757/

Instytut Kultury Miejskiej 2019