Olivia Sky Club, spotkanie przy Olivia Tower (al. Grunwaldzka 472a)

7 maja 2018, 18:00 - 7 maja 2018, 20:00

Ty też możesz oprowadzać po Oliwie i zostać Lokalnym Przewodnikiem!

Oliwa jest piękną dzielnicą, która od lat swoim klimatem, architekturą i przyrodą przyciąga mieszkańców i turystów na długie spacery. Klasyczne – po Parku Oliwskim, czy na Wzgórze Pachołek, ale też do Doliny Ewy czy do Doliny Radości.
Uwieczniona w wielu powieściach Stefana Chwina, Pawła Huelle czy Güntera Grassa, od tego lata opowiadana będzie również przez Lokalnych Przewodników i Przewodniczki. Bogaty program wykładów ze znawcami dzielnicy obejmuje historię
dzielnicy (wcześniej cysterskiej wsi), jej rozwój, biografie znanych Oliwian, legendy, architekturę i rozwój urbanistyczny, ważne miejsca dla różnych religii: katedrę Oliwską, meczet czy synagogę oraz cmentarz Oliwski.

Wykłady i spacery zostały przygotowane pod kątem osób, które chciałyby dzielić się swoją wiedzą oraz odkrywać tę część Gdańska dla innych. Od tego roku każdy pasjonat i miłośnik Oliwy może zostać Lokalnym Przewodnikiem po tej dzielnicy!

Miejsce wykładów: miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

7.05, poniedziałek, godz. 18:00, Wojciech Walania 
Nowa Oliwa dzisiaj i jutro / wykład 
miejsce: Olivia Sky Club,
spotykamy się przed Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472a

PROGRAM POZOSTAŁYCH SPOTKAŃ:

13.05, niedziela, godz. 12:00, Marian Chomicki
Park Oliwski i Pachołek / spacer,
start: przed Oliwskim Ratuszem Kultury,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

14.05, poniedziałek, godz. 18:00 Sławomir Rut
Historia Oliwy w latach 1772 – 1945 / wykład
miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

19.05, sobota, godz.. 12:00
Cystersi i Brygidki / spacer
start: przed Oliwskim Ratuszem Kultury
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

21.05, poniedziałek, godz.18:00 Sławomir Rut
Historia Oliwy po 1945 roku / wykład
miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

27.05, niedziela, godz.12:00, Marcin Wilga
Skarby dolin oliwskich / spacer
start: przed Oliwskim Ratuszem Kultury,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

28.05, poniedziałek, godz. 18:00, Marcin Wilga
Geomorfologia Oliwy / wykład
miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

3.06, niedziela, godz. 12:00, Marian Chomicki
Oliwska Gospódka / spacer
start: przed Oliwskim Ratuszem Kultury,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

4.06, godz. poniedziałek, 18:00, prof. Andrzej Januszajtis
Architektura Oliwy / wykład
miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

10.06, niedziela, godz. 12:00, Anna Perz
Architektura Oliwy / spacer
start: przed Oliwskim Ratuszem Kultury,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

11.06, poniedziałek, godz. 18:00, dr Barbara Bańkowska
Portret urbanistyczny Starej Oliwy / wykład
miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

17.06, niedziela, godz. 12:00
Świątynie Oliwskie – Synagoga / spacer
start: pętla tramwajowa w Oliwie przy budce dyspozytora

18.06, poniedziałek, godz. 18:00, dr Katarzyna Rozmarynowska
Parki i ogrody oliwskie / wykład
miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

24.06, niedziela, godz. 12:00
Świątynie Oliwskie – Meczet / spacer
miejsce spotkania: godz. 11:45 przed Meczetem,
ul. Abrahama 17A

25.06, poniedziałek, godz. 18:00, Tomasz Strug
Wybitni Oliwianie / wykład
miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, sala koncertowo-teatralna,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

2.07, poniedziałek, godz.. 18:00, prof. Kazimierz Nowosielski
Nekropolia oliwska / wykład ze spacerem