Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

22 maja 2018, 18:00 - 22 maja 2018, 20:00

Jak obraz Gdańska ukształtował się pod wpływem tekstów literackich? Na to pytanie odpowiedzą goście spotkania na temat książki „O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca, palimpsesty historii”, które odbędzie się 22 maja o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Na wydarzenie zaprasza również wydawnictwo słowo/obraz terytoria i Fundacja Terytoria Książki.

Niniejszy tom stanowi rezultat obrad konferencji, która odbyła się 19–20 listopada 2015 roku w ramach działań Pracowni Badań nad Literacką Obecnością Gdyni, Gdańska i Sopotu „Literackie Trójmiasto”, działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Celem organizatorów konferencji była próba prześledzenia kolejnych odmian i etapów kształtowania się obrazu miasta w tekstach literackich, obejmujących okres ostatniego siedemdziesięciolecia (1945–2015).

Obraz Gdańska jako kulturowego fenomenu i szczególnego lieux d’imagination ukształtował się pod wpływem tekstów literackich oraz wizualnych form narracyjnych, powstałych w odpowiedzi na doniosłe wydarzenia i przemiany historyczne, które stały się udziałem miasta i jego mieszkańców. Teksty literackie traktujące o Gdańsku były przy tym uwikłane w odmiany aktualnych koniunktur i meandry ideologicznych „wielkich narracji” lub angażowały się – z rozmysłem lub czasem mimowolnie – w różnorodne formy oporu, tworząc indywidualne postacie przeciw-pamięci. Cechą charakterystyczną tych prywatnych auto/bio/geo/grafii była stała oscylacja pomiędzy archeologicznym odkrywaniem kolejnych własności miasta a genealogicznym uzmysławianiem sobie jego nieuchronnie palimpsestowego charakteru.

Goście spotkania

Janusz Mosakowski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Zainteresowania badawcze: niemiecka i polska beletrystyka historyczna w wieku XIX i XX, niemiecko- i polskojęzyczna literatura lokalna o Gdańsku w wieku XIX i XX, pomorska literatura regionalna, związki literatury z Biblią, stereotypy i mity w literaturze, translatoryka praktyczna. Autor monografii „Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku” (Pruszcz Gdański 2009).

Bartosz Dąbrowski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, członek pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Autor monografii „Szymanowski. Muzyka jako autobiografia” (Gdańsk 2010). Zajmuje się zagadnieniami postpamięci i międzypokoleniowego dziedziczenia traumy w polskiej prozie najnowszej.

Radosław Młynarczyk – mgr, słuchacz Filologicznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, członek pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Specjalizuje się w badaniu współczesnej literatury polskiej, w szczególności socrealizmu i twórczości Marka Hłaski. Opracował trzy tomy niewydanych dotąd dzieł Marka Hłaski: „Wilk” (Warszawa 2015), „Najlepsze lata naszego życia” (Warszawa 2016), „Listy i pamiętnik” (Warszawa 2017).

Artur Nowaczewski – dr, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, członek pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Wydał trzy książki literaturoznawcze: „Trzy miasta, trzy pokolenia” (Gdańsk 2006), „Szlifibruki i flâneurzy. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku” (Gdańsk 2011) oraz „Konfesja i tradycja: szkice o poezji polskiej po 1989 roku” (Sopot 2013). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej poezji współczesnej i literatury non-fiction.

Katarzyna Szalewska – dr hab., adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka monografii „Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polski” (2012) oraz książki „Urbanalia – miasto i jego teksty” (Gdańsk 2017). Współredaktorka książek naukowych, autorka licznych artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami spacjalnymi oraz związkami między literaturą i historią.


„O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca, palimpsesty historii”

Zaproszeni goście: Janusz Mosakowski, Bartosz Dąbrowski, Radosław Młynarczyk, Artur Nowaczewski
Rozmowę poprowadzi: Katarzyna Szalewska
Data i miejsce: 22 maja, godzina 18
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40