ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Wdrażanie dostępności w organizacjach pozarządowych. 20-21 marca 2021 (sobota – niedziela) 9.00-17.00 forma on-line.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 09.03.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 15.03.2021 r. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego.

Nowe przepisy o dostępności spowodowały wiele zamieszania – działacze_ki i aktywiści_ki nie są pewni, kto i w jakim zakresie powinien je wdrażać? Ile to będzie kosztować i czy można zrobić to samodzielnie? Podczas szkolenia spróbujemy rozsupłać gąszcz przepisów dotyczących dostępności, by odpowiedzieć na większość kluczowych pytań. Spojrzymy również na istniejące rozwiązania praktyczne z których już możemy skorzystać by wdrożyć dostępność w naszych organizacjach i ich pracy. Spróbujemy też zrozumieć, dla kogo wprowadzamy dostępność i dlaczego jest to tak istotne. Będziemy korzystać z różnych metod pracy on-line (zadania w grupach i indywidualne, dyskusje, materiały audiowizualne) oraz różnych narzędzi (zdjęcia, nagrania, testy, mentimiter). Wiemy też, że szkolenia on-line potrafią być niełatwe, dlatego będziemy zwracać szczególną uwagę na odpowiednio długie i częste przerwy.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in.:

– jak rozumiana jest niepełnosprawność i oraz  czy mogą być szczególne potrzeby;

– jakie obowiązki dla NGO wypływają z ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;

– jakie są standardy dostępności architektonicznej, transportowej, komunikacyjnej i cyfrowej;

– jak zorganizować dostępne wydarzenie.

Metody szkoleniowe:

mini-wykład, dyskusja, praca w grupach, analiza zdjęć (wirtualny spacer), analiza dobrych praktyk, studium przypadku, prezentacja materiałów audiowizualnych, samodzielny audyt

O trenerce:

Magdalena Wilczyńska – ekspertka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (zajmująca się między innymi sprawami z zakresu stowarzyszeń – w szczególności ich prawami i obowiązkami). Jako asystentka Rzecznika, uczestnicząc w programie spotkań regionalnych, odwiedziła ponad 150 miejscowości i spotykała się z lokalnymi działaczami by poznać ich problemy i szukać dla nich rozwiązań. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN; ukończyła studia specjalizacyjne w zakresie praw człowieka na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w zakresie praw człowieka. Członkini organizacji Debunk EU zajmującej się rozwiązaniami technologicznymi zwalczającymi dezinformację. Pasjonatka rozwiązań technologicznych i cyfrowych na rzecz praw człowieka. Prywatnie czyta, pływa, żegluje, tańczy i uprawia jogę (jeśli tylko znajdzie czas).

Program warsztatów

20.03.2021 (sobota)

Moduł wprowadzający 

Wprowadzenie – informacje o warsztacie i jego celach

Przedstawienie uczestników i uczestniczek i wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas warsztatów

Niezbędnik pojęć i jak je rozumieć

Niepełnosprawność (osoby z niepełnosprawnościami)

Dyskryminacja

Nierówne traktowanie

Dostępność

Inkluzywność

Niepełnosprawność jako problem społeczny

Poczuj się pewnie w rozmowie. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

MODUŁ PRAKTYCZNY część pierwsza

Prawo w walce o dostępność

 1. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz ustawa o ratyfikacji Konwencji
 1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 1. Koordynatorzy_ki dostępności
 1. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dostępność architektoniczna i dostępność transportowa

 1. Projektowanie uniwersalne
 1. Audyty dostępności. Czego szukać? – Analiza na przykładach

Dobre praktyki – analiza przykładów. Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania

21.03.2021 (niedziela)

MODUŁ PRAKTYCZNY część druga 

Dostępność komunikacyjna

 1. Wykorzystanie nowych technologii – co już mamy?
 1. Jaką siłę ma prosty język? – Przykład Jasnopisu, zajęcia praktyczne -jak korzystać z programu

Dostępność cyfrowa

 1. Standard minimum czyli WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)
 1. Sprawdzamy, czyli samodzielny audyt strony internetowej, analiza deklaracji dostępności 

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego i obowiązki organizacji pozarządowych – podsumowanie

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym a dostępność

MODUŁ PRAKTYCZNY część trzecia

Jak zorganizować dostępne wydarzenie? – warsztat praktyczny

Na co jeszcze zwrócić uwagę

 1. Ustawa o języku migowym 
 2. Dostępność na rynku pracy i w miejscu pracy
 1. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. Edukacja sędziów i prokuratorów.
 1. Dostępność w edukacji

Podsumowanie – analiza zaprezentowanych narzędzi (gdzie znaleźć i jak używać)

Ewaluacja

Akademia Aktywnej Społeczności to realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.

Powiązane projekty