Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ, Gdańsk, Polska

16 grudnia 2022, 14:00

Otwarte Miasto Gdańsk?

16 grudnia, godz. 14:00-19:00.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: otwartemiastogdansk@gmail.com

*Rejestracja do 9.12.2022.

 

Warsztaty mają na celu poruszenie problemu otwartości miast. Czego dotyczy? Na czym polega? W jaki sposób można ją zapewnić? Czy jest ona potrzebna i dlaczego? Jakie aspekty należy brać pod uwagę?

Plan wydarzenia:

  • 14:00 – 16:00 spacer badawczy dot. koncepcji miasta otwartego w kontekście Gdańska
  • 16:00-16:15 przerwa
  • 16:15-18:30 warsztaty
  • 18:30-19:00 prezentacja prac i zakończenie wydarzenia

 

Uczestnicy warsztatów na podstawie wiedzy i materiałów zgromadzonych w trakcie spaceru zaprojektują postery oraz mapy wskazujące problemy związane z koncepcją miast otwartych, które istnieją w przestrzeni Gdańska. Prace te mają na celu identyfikację zarówno dobrych, jak i złych praktyk, a także znalezienie potencjalnych rozwiązań.
Uczestnicy będą pracować w grupach 4-osobowych.

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy, a także zdobycie cennego doświadczenia niezbędnego do realizacji późniejszych projektów – w tym w pracy zawodowej.
Naszym projektem chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na problem dostępności i otwartości miast. Zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i społecznym. Uważamy, że miasta powinny być dostępne dla wszystkich ich mieszkańców bez względu na pochodzenie, wiek czy sprawność fizyczną.

 

O organizatorach:

Aleksandra Wrona – doktorantka w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Realizuje badania dotyczące urban economics, współczesnych teorii rozwoju miast oraz włączania mieszkańców w procesy decyzyjne. Członkini RSA. Stypendystka NAWA. Odbyła staż naukowy w Rotterdam University of Applied Sciences. Organizatorka różnych wydarzeń akademickich. Prelegentka na licznych międzynarodowych konferencjach i warsztatach, m.in.: w Gran Sasso Science Institute we Włoszech czy Universidad Politécnica di Madrid. Prowadziła zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Kierownik projektu badawczego pt.: Gospodarka innowacyjna w świetle idei productive city. Project manager w firmie koordynującej edukacyjne projekty unijne. Redaktor portalu Urbnews.pl. Współautorka i kierownik projektu Młodzi Urbaniści. Współrealizowała projekt „Bioróżnorodność i woda w mieście – Gdańsk” w ramach konkursu Otwarty IKM (maj 2022). Hobbistycznie zajmuje się fotografią mobilną.

Jakub Czerwiński – student czwartego roku kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Projektowania Środowiskowego. Projektujący w zgodzie z ideami projektowania ekologicznego i neutralnego środowiskowo. Członek koła naukowego Hulaj Urban Squad, zajmującego się tematyką mobilności w środowisku miejskim oraz urbanistyką tych środowisk. Obecnie pracuje nad tematem dyplomu inżynieryjnego w tematyce rozwoju miejscowości o charakterze wypoczynkowym – kreowanie przestrzeni usługowo-hotelowych wpisujących się w historyczny charakter otoczenia. Laureat konkursu na stworzenie zielonego centrum hotelowego w Juracie – „Badanie możliwości rozwoju i przekształceń miejscowości Jurata na Półwyspie Helskim – koncepcja zespołu apartamentowo-usługowego” (organizator: Politechnika Gdańska, zleceniodawca: Białe Piaski Jurata). Uczestnik warsztatów organizowanych przez struktury Politechniki Gdańskiej w tematyce urbanistyki i transportu „Gdańskie Laboratoria Urbanistyczno – Transportowe”, podczas których został wyróżniony. Uczestnik warsztatów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim „Młodzi Urbaniści dla Klimatu” organizowanych przez Urbnews.pl. Uczestnik seminariów prowadzonych za pośrednictwem IKM Gdańsk o tematyce urbanistycznej „Bioróżnorodność i woda w Mieście”, „Spotkania Filmowe z Miastem” oraz seminariów rozwijających kompetencje twarde w sektorze architektura/urbanistyka. Brał udział w wykładach i seminariach architektonicznych prowadzonych w Katowicach przez „Archikurs – Michał i Monika Burmistrz”. Zawodowo pracuje przy koordynacji projektów unijnych, jest również korepetytorem w zakresie nauk ścisłych oraz grafik. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej. Hobbistycznie zajmuje się fotografią, rysunkiem oraz kuchnią.