Odcienie zieleni – podcast o interdyscyplinarnym wymiarze architektury krajobrazu.

11 lipca 2022 – odcinek 1 – „Architektura Krajobrazu… czyli właściwie co?”
18 lipca 2022 – odcinek 2 – „Płeć miasta – gender mainstreaming, czyli kształtowanie miasta ku równouprawnieniu płci”
25 lipca 2022 – odcinek 3 – „Projektowanie prozdrowotnego miasta”

od godz. 17:00 w dniu premiery
Do posłuchania na YT, Spotify.

Podcast „Odcienie zieleni” to rozmowy o różnych odcieniach architektury krajobrazu jako dziedziny wielowymiarowej, wielowątkowej i interdyscyplinarnej.

Autorki i prowadzące, Joanna Paniec i Maja Skibińska, poznały się w… ubiegłym wieku (sic!) i od ponad dwudziestu lat z pasją dyskutują o współczesnej architekturze krajobrazu obejmującej bardzo szerokie spektrum zagadnień, które napotykają podczas swojej działalności zawodowej, naukowej, społecznej oraz w życiu codziennym.

Grafika promująca podcast.

„Betonoza” panująca w polskich miastach, zmiany w ustawie o ochronie przyrody od 2017 roku, postępujące zmiany klimatu oraz doświadczenia pandemii zmieniają ludzką świadomość. Ekologiczne hasła, które jeszcze kilka lat temu były charakteryzowane jako typowe dla radykalnych ekologów, dziś są szeroko dyskutowane. Powyższe zjawiska prawdopodobnie zapoczątkowały dużą zmianę społeczną i kulturową, której efekty będziemy obserwować w najbliższych latach. Coraz więcej mówi się o walorach prozdrowotnych kontaktu z naturą, a  projektowanie proekologiczne, dospołeczne i uniwersalne stopniowo staje się normą. Tematy związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej budzą wiele emocji i coraz częściej aktywizują lokalne społeczności.

To dobry czas na rozmowę o architekturze krajobrazu.

Celem podcastu jest popularyzacja architektury krajobrazu jako interdyscyplinarnej dziedziny stanowiącej połączenie nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, społecznych, psychologicznych, humanistycznych, artystycznych i in., edukacja ukierunkowana na podnoszenie świadomości korzyści jakie może przynosić funkcjonowanie w dobrze zorganizowanej przestrzeni, zaprojektowanej dla wszystkich użytkowników (projektowanie uniwersalne) z wykorzystaniem jej potencjału krajobrazowego, funkcjonalnego, prozdrowotnego, kulturotwórczego oraz symbolicznego, prezentacja współczesnych trendów w architekturze krajobrazu podkreślających wartości społeczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe oraz symboliczne, czyli kształtowanie i podkreślanie tożsamości lokalnej. A także prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących krajobrazu kulturowego, m.in. psychologii środowiskowej, neuronauki oraz socjologii, inspirowanie do przemyślanych działań związanych z wielowymiarowo pojmowaną architekturą krajobrazu.

Zapraszamy do wysłuchania odcinków, które powstały w ramach programu „Otwarty IKM”:

odcinek 1 – Architektura Krajobrazu… czyli właściwie co?

 • dyskusja o standardowym ujęciu architektury krajobrazu i zmianach społeczno-kulturowych wpływających na postrzeganie tej dziedziny
 • nowe kierunki rozwoju
 • rola projektantów w dobie kryzysu klimatycznego
 • aktualne perspektywy zawodowe.

odcinek 2 – Płeć miasta – gender mainstreaming, czyli kształtowanie miasta ku równouprawnieniu płci.

 • krajobraz kulturowy a płeć
 • „męski” vs. „kobiecy” model zarządzania przestrzenią, „płeć” procesów partycypacyjnych
 • projektowanie uniwersalne a projektowanie „prokobiece”
 • rozwiązania prokobiece praktykowane w polskich i zagranicznych miastach.

odcinek 3 – Projektowanie prozdrowotnego miasta.

 • wpływ przestrzeni na człowieka
 • kształtowanie przestrzeni a ludzki dobrostan
 • przestrzenie najlepiej odpowiadające na ludzkie potrzeby
 • projektowanie w czasach pandemii
 • współczesny krajobraz kulturowy a walory prozdrowotne wybranych miast.

Podcasterki: 

Joanna Paniec – architektka krajobrazu, animatorka kultury. Ukończyła Architekturę Krajobrazu SGGW w Warszawie. Od kilkunastu lat zawodowo projektuje przestrzeń i zieleń miejską oraz ogrody prywatne, edukuje, prowadzi warsztaty, angażuje się w projekty społeczne i innowacyjne. W latach 2015-2020 ogrodnik miejska w Gdańsku, a następnie główny specjalista ds. zielonej marki miasta w Biurze Prezydenta, Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Aktualnie rozwija projekt slowgarden.design, który promuje koncepcję kształtowania otoczenia w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, doświadczeniu i współczesnych możliwościach technologicznych.

www.slowgarden.design, @slowgarden.design

Maja Skibińska – projektantka, badaczka i edukatorka. Architektka krajobrazu z 17-letnim doświadczeniem pracy przy wielobranżowych projektach oraz interdyscyplinarnych procesach partycypacyjnych dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej. Autorka i współautorka ponad 60 projektów, w tym parków, skwerów i terenów rekreacyjnych. Przez 12 lat pracy zawodowej związana z Architekturą Krajobrazu SGGW w Warszawie. Laureatka konkursu „Dyplomy dla Warszawy” za pracę doktorską dotyczącą meblowania miasta. W swojej pracy eksploruje zagadnienia projektowania partycypacyjnego, uniwersalnego i proekologicznego (BZI/ NBS) oraz równouprawnienia w urbanistyce.

https://szelestpracownia.pl/, @szelest.pracownia

Powiązane projekty