Paryż miasto kultury. Swoiste centrum cywilizacyjnego świata i stolica światowej sztuki do połowy XX. Miejsce pielgrzymek i westchnień wielu Europejczyków, ale także miejsce dojrzewania grupy ważnych polskich malarzy, którzy przeszli do historii jako kapiści (od nazwy: Komitet Paryski), wśród nich jedna z najoryginalniejszych postaci kultury polskiej, Józef Czapski.

To jego oczami chcemy spojrzeć na Paryż jako miejsce dojrzewania kilku pokoleń awangardy, której głównym reprezentantami są choćby Picasso czy Matisse. Czapski i jako krytyk, i jako malarz przygląda się paryskiej alchemii tworzenia i życia. Z jednej strony perspektywa Czapskiego przewiduje rozkwit Paryża – staje się on wówczas wymarzonym dla twórców artystycznym niebem, kolebką idei sztuki, z drugiej jednak Czapski zapisuje także obraz Paryża jako „raj utracony” zwłaszcza dla sztuki, której nowe centrum tworzy się poza nim, bo choćby w Nowym Jorku. Duch sztuki tak zasiedziały w Paryżu teraz oto wynosi z centrum Europy za ocean.

Wykład odbywa się w ramach cyklu Miasto, mity, mistyfikacje. O toposemityce w przestrzeni miejskiej.


Wykład Paryż miasto sztuki: mit, zwycięstwo i upadek. Perspektywa Józefa Czapskiego, prowadzony przez doktora Zbigniewa Mańkowskiego, odbędzie się 22 lutego, godz. 19.00 w IKM.