Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

18 stycznia 2017 | 19.00 | Wstęp wolny

Helsinki to miasto, na którym szczególnie wyraźne piętno odcisnęły dwie epoki: klasycyzm i modernizm. Klasycystyczne budynki centrum sąsiadują przy tym z neobizantyńską katedrą prawosławną, stanowiącą spektakularny dokument złożonej historii Finlandii. Z kolei helsiński modernizm kojarzymy głównie z Alvarem Aalto. Istotnie projektów genialnego Fina odnajdziemy tu sporo, jednak na tym nie kończą się nowoczesne Helsinki. Obok przejawów narodowej architektury z początku XX wieku czy monumentalnego dworca zaprojektowanego przez słynnego Eliela Saarinena, szczególnie ciekawe są  zwarte dzielnice mieszkaniowe z następnych dekad, a także powojenne, już modernistyczne osiedla-satelity na czele z Tapiolą, niewątpliwie jednym z najsłynniejszych osiedli świata.

Wykład odbywa się w ramach cyklu Miasta, mity, mistyfikacje. O toposemityce przestrzeni miejskiej.


Wykład Helsinki, poprowadzony przez dr Jacka Friedricha, odbędzie się 18 stycznia o godz. 19.00 w IKM.

Powiązane projekty