ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Europejskie Centrum Solidarności, III piętro, s. 3.36 Gdańsk
28 września 2019, 10:00 - 28 września 2019, 17:00

28 września zapraszamy na piąty warsztat w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Warsztat jest BEZPŁATNY i odbędzie się w Europejskie Centrum Solidarności, III piętro, s. 3.36. Tematem podmiotowość w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych: śladami Janusza Korczaka. Obowiązują zapisy: http://bit.ly/2lwVCgA

Janusz Korczak tworzył i współtworzył trzy niezwykłe instytucje: pismo „Mały Przegląd”, w którym dzieci pisały dla dzieci, Dom Sierot dla dzieci żydowskich oraz Nasz Dom dla dzieci polskich. Wszystkie te instytucje zostały ufundowane na naczelnej wartości, jaką był szacunek dla podmiotowości wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w ich działalność.

Podczas warsztatu prowadzący:
– opowie o Korczakowskich dokonaniach
– poprowadzi ćwiczenia, które pozwolą nam zbliżyć się do tamtych doświadczeń
– wspólnie z uczestnikami poszuka odpowiedzi na pytanie, czy współczesne instytucje edukacyjne i instytucje kultury powinny i mogą działać w oparciu o szacunek dla podmiotowości ich pracowników i odbiorców działań? A jeśli tak, to czego potrzebujemy i co możemy zrobić, by dokonać tego rodzaju zmiany?

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 ruszamy z cyklem sześciu warsztatów, które odbędą się od maja do października 2019 roku. W każdą czwartą sobotę miesiąca porozmawiamy o pracy na polu edukacji kulturowej opartej na szacunku, relacji wspierającej czy poszanowaniu godności drugiego człowieka.

• KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?
Warsztaty są skierowane do wszystkich, których interesują działania na polu edukacji kulturowej (od nauczycieli przez pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, po niezależnych edukatorów i animatorów kultury).

• HARMONOGRAM:
Warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 odbędą się w każdą czwartą sobotę miesiąca, a ich tematyka będzie dotyczyła pracy na polu edukacji kulturowej opartej na szacunku, relacji wspierającej czy poszanowaniu godności drugiego człowieka.

• 24.VIII I 11.00-18.00 I Mikro czy makro? Poszukiwanie idealnego projektu I Ewa Kokot I Miejsce: ECS, III piętro, s. 3.36
• 28.IX I 10.00-17.00 I Podmiotowość w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych: śladami Janusza Korczaka I Wojciech Lasota I Miejsce: ECS, III piętro, s. 3.36
• 26.X I 10.00-17.00 I Sztuka słuchania z Empatią I Anna Wojtyniak

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warsztaty są dla uczestników bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia.
2. Na poszczególne warsztaty obowiązują zapisy!
2. Na każdy warsztat obowiązuje limit miejsc do 20 osób.
3. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztacie.
5. W szkoleniu z danej organizacji/instytucji może brać udział tylko jedna osoba.

Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Powiązane projekty